Zamówienie Nr DT.26.8.2018.AM z dnia 2018-05-30 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

Tytuł „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.
Numer DT.26.8.2018.AM
Data wydania 2018-05-30
Termin składania uwag do oferty 2018-06-08

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, 2018-05-30

DT.26.8.2018.AM

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Warunki zamówienia wraz z załącznikami dostępne są w załączeniu oraz w siedzibie ul. Zarządu Dróg.

 

         Z poważaniem

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: KIEROWNIK Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-05-30