Zgłoszenia inastalacji wytwarzających pole elektromagentyczne

Pouczenie

Zgodnie z art. 152b ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne, objęta obowiązkiem zgłoszenia – może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodobniającym zasadność ich wniesienia.

Uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub jego zmiany.

Uwagi można wnieść drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą e-PUAP Starostwa, lub na adres e-mailowy starostwo@powiat.hajnowka.pl lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe  w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

OS.6221.6.2021 - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej HAJ4490 - umieszczono dnia 16.06.2021

OS.6221.5.2021 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzajów emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (96859N!) TRZEŚCIANKA

OS.6221.4.2021 - dane w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24083 (96047N!) WBI_NAREWKA_NAREWKA

OS.6221.3.2021AM - aktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomuniacyjnej - dot. instalacji T-Mobile Polska S.A. WBI_CZEREMCHA_CZEREMCHA

OS.6221.2.2021AM - aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - dot. stacji 110/15 kV Lewkowo, dz. 97/5

OS.6221.1.2021AM - informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnych Nr 24050 (N!96030) WBI_DUBICZE CERKIEWNE

OS.6621.1.2020AM - dot stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. HAJ4460 B

OS.6621.2.2020AM - dot. instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 1350 Hajnówka

OS.6621.3.1.2020 - dot. instalacji radiokomunikacyjnej 96451 N! w miejscowości Czeremcha Wieś

OS.6621.3.2.2020 - dot. instalacji radiokomunikacyjnej 1379 (96941 N!) KLESZCZELE2

OS.6221.4.2020AM -dot. instalacji radiokomunikacyjnej 1381 (9695N!) NAREW2 w miejscowości MAKÓWKA.

OS.6221.5.2020AM - dot. instalalcji radiokomunikacyjnej 1380 (96961N!) Bernacki Most w miejscowości Bernacki Most

OS.6221.6.2020AM - dot. instalacji radiokomunikacyjnej 24058 (96034N!) WBI_NAREW_NAREW w miejscowości Narew

OS.6221.8.2020AM - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. HAJ4410 C

OS.6221.9.2020AM - dot. stacji radiokomunikacyjnej 24073 (96042N!) WBI_NAREWKA_TARNOPOL

OS.6221.10.2020AM - dot. stacji radiokomunikacyjnej (96451N!) CZEREMCHA_WIES_NEW

OS.6221.11.2020AM  - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. HAJ3302 B - umieszczono dnia 02.06.2020 r.

OS.6621.13.2020am - dot. instalacji radiokomunikacyjnej 23684 (96169N!) zlokalizowanej w miejscowości BIAŁOWIEŻA, UL. PARK PAŁACOWY 

OS.6221.15.2020 - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. HAJ4460 B

OS.6221.16.2020 - dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. HAJ3301 A

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2020-04-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-06-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-04-28