Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

Godziny pracy Inspektoratu
 
 
poniedziałek- piątek   730 - 1530

W sprawach skarg i wniosków

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje w poniedziałki w godz. 800 - 1600

 

 

Telefony       tel.85 682 49 41
tel/fax (85) 682 22 32,
Adres e-PUAP PINB PINBHAJNOWKA

 Informacja z dnia 29.01.2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotycząca cyfryzacji w budownictwie
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce dotyczący właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych 
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce o sprawdzaniu stanu przewodów kominowych

Obowiązki właścicieli i zarządców placów zabaw oraz placów rekreacyjno - sportowych

Komunikat do właścicieli i zarządców w sprawie usuwania śniegu

 


OGŁOSZENIA

DRUKI NA BUDOWĘ DLA POZWOLEŃ NA NOWYCH ZASADACH.

1) pobierz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

2) pobierz oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych

3) pobierz oświadczenie projektanta

4) pobierz oświadczenie RODO

5) pobierz oświadczenie z art 56 Prawa budowlanego

6) pobierz wniosek o pozwolenie na użytkowanie

7) pobierz  zawiadomienie o rozpoczęciu budowy 2021

8) pobierz zawiadomienie o zakończeniu budowy niemieszkalne budynki

9) pobierz zawiadomienie o zakończeniu bud. mieszkalne

10) pobierz pozwolenie na użytkowanie przed wyk. wszystkich robót

11) pobierz wniosek o wszczęcie uproszczonego postęp. legalizacyjnego PB-15

DRUKI NA BUDOWĘ NA STARYCH ZASADACH

1) pobierz plik  Informacja danych zamieszczonych w ogłoszeniu na budowie w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2) pobierz plik  Oświadczenie o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 

3) pobierz plik  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

4) pobierz plik  Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową/ robotami budowlanymi/ i sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5) pobierz plik  Oświadczenie inwestora 

6) pobierz plik  Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

7) pobierz plik  Pozwolenie na użytkowanie

8) pobierz plik  Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

9) pobierz plik  Oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych

10)pobierz plik OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11) pobierz plik oświadczenie inspektor nadzoru o przyjęciu obowiązków

12) pobierz plik zawiadomienie o rozpoczęciu robót

13) pobierz oświadczenie kier. budowy o przyjęciu obowiązków

 
DRUKI INNE
pobierz plik  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
pobierz plik  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
pobierz plik  Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
pobierz plik  Klauzula RODO
pobierz plik  oświadczenie o zapewnieniu zgodności wyrobu
 
Wszystkie druki mają chatakter jedynie informacyjny i pomocniczy. Nie mają charakteru dokumentu obowiązującego.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
tel.  085 748-12-70 ,
085 748-12-71

fax 085 748-12-73

e-mail: sekretariat@winb.bialystok.pl

Organy określone w art. 56 Prawa budowlanego ( zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
17-200 Hajnówka ul. J. Piłsudskiego 10

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul. 11 Listopada 4

Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej ( pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, złożenie pełnomocnictwa i potwierdzenie jego odpisu )
Urząd Miasta Hajnówka
PKO BP SA O/Hajnówka 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-07-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2008-11-19