Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Nazwisko: ŁUGOWOJ
Imię: DANUTA
Stanowisko: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA
rzecznik@powiat.hajnowka.pl

http://powiat.hajnowka.pl/konsument
Telefon: (85) 682 30 45
Pokój: 8


Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.187 j.t.) i udziela wyłącznie mieszkańcom powiatu hajnowskiego bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

  • udziela porad prawnych;
  • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy);
  • prowadzi edukację konsumencką;
  • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Rzecznik Konsumentów posiada kompetencje do udzielania pomocy wyłącznie z zakresu konsumenckiego (sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem a przedsiębiorcą).

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Ługowoj, Rzecznik Praw Konsumenta

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-05-28