Interpelacje zgłoszone w trakcie XXVsesji Rady Powiatu Hajnowskiego w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Interpelacje zgłoszone w trakcie XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego
w dniu 31 sierpnia 2017r.

 

INTERPELACJA NR 1

Radna Joanna Kojło: Zwracam się uprzejmie do członków Zarządu Powiatu Hajnowskiego z prośbą o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywa się udzielanie dotacji celowych z budżetu powiatu hajnowskiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności proszę o wyjaśnienie w następującym zakresie:

- czy mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego są dostatecznie informowani o możliwości skorzystania z tego typu dotacji;

- proszę wyjaśnić w jaki sposób Zarząd Powiatu Hajnowskiego informuje mieszkańców powiatu o możliwości ubiegania się o sfinansowanie przez powiat inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- jakie są w tej mierze, jeśli w ogóle są, kanały przepływu informacji między władzami powiatu a mieszkańcami;

- ile osób, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów skorzystało z tej dotacji od czasu kiedy sfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska z budżetu powiatu hajnowskiego stało się możliwe;

- na jakiego typu inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zostały jak dotąd udzielone dotacje celowe z budżetu powiatu hajnowskiego;

- czym się kierowano przy wyborze związanych z ochroną środowiska zadań do sfinansowania ze środków powiatu.

 

INTERPELACJA NR 2

Radny Mirosław Kulbacki: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Panie radny wojewódzki, Szanowni Państwo. Wokół Puszczy Białowieskiej ostatnio dużo się dzieje. Puszcza Białowieska to nie tylko temat regionalny, ale ogólnoeuropejski, czy nawet światowy. W tej przestrzeni bierze udział aktywnie Pan Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, Pani Lucyna Smoktunowicz, Wójt Gminy Hajnówka, nie widzę obok tych osób, a są to osoby blisko siebie położone, w jednym budynku, nie widzę aktywności Pana Starosty. Nie tak dawno oglądałem program Pana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" i akurat przykro mi było, że nie był obecny Pan Starosta, jednak jako przedstawiciel naszego powiatu, powinien uczestniczyć w tej dyskusji. Myślę, że jakiś upadek tutaj prestiżu. Chciałbym, żeby Pan Starosta wyprowadził mnie z błędu i powiedział, że jest inaczej. Proszę kilka słów na ten temat powiedzieć i działalności w tej przestrzeni, bo jak do tej pory nie słyszałem stanowiska Starostwa odnośnie Puszczy Białowieskiej. Jeżeli można usłyszeć to stanowisko, to proszę.

 

INTERPELACJA NR 3

 

Radny Mirosław Kulbacki: Druga moja interpelacja dotyczy projektu przebudowy drogi Krzywiec – Bernadzki Most – Narewka, ale usłyszeliśmy, że będzie to realizowane. Ja życzę Panie Starosto, nie tylko ja, ale i radni z gminy Narew, żeby przed upływem tej kadencji, żeby projekt był zrealizowany, będziemy kibicować Panu Staroście odnośnie tego projektu.

 

INTERPELACJA NR 4

 

Radny Andrzej Szwarc: Panie Starosto, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. Zwrócili się do mnie z prośbą mieszkańcy Nowego Berezowa, otóż złożyli oni wniosek o remont, ewentualnie przebudowę rowu, który zalewa ich domy w Nowym Berezowie. Moje pytanie jest następujące, czy ten wniosek znajdzie odzwierciedlenie w przyszłym budżecie, jakie jest stanowisko Zarządu, ewentualnie Pana Starosty?

 

INTERPELACJA NR 5

 

Radny Jan Korcz: Panie Starosto, pierwsza interpelacja, to ponawiam, chodzi o skrzyżowanie drogi krajowej w Suchowolcach z wyjazdem na Saki. Składałem to na poprzednich dwóch sesjach i dalej tam dziury są i nic nie jest poprawione. Ta droga ma być robiona, ale ludzie tam jeżdżą.

 

INTERPELACJA NR 6

 

Radny Jan Korcz: Druga sprawa dotyczy interpelacji mieszkańców ulicy Miłej w Hajnówce, co jest związane z tym, że jest tam posesja Nr 12, to chyba pytanie do Pana z Nadzoru Budowlanego, ten dom jest w strasznej ruinie, wyrosły tam takie chaszcze dwumetrowe, tam ludzie z Nadzoru przychodzili, ale żadnej reakcji i to grozi zagrożeniem. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

 

INTERPELACJA NR 7

 

Radny Piotr Filimoniuk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Mieszkańcy wsi Kuraszewo prosili o podcięcie koron drzew na drodze między Kuraszewem a Nowokorninem, jak również drzew na odcinku Kuraszewo – Trywieża, gdyż korony tych drzew tak się rozrosły i jest problem z wyjechaniem ze sprzętem, kombajnem, po prostu stwarza to zagrożenie przy wyjazdach.

INTERPELACJA NR 8

Radny Piotr Filimoniuk: Mam jeszcze pytanie do Pana Starosty w sprawie przetargu na drzewa na odcinku Klejniki – Gorodczyno. Czy jest ogłoszony już przetarg, czy ktoś się znalazł, czy będą wycinane. Tam w okolicy hydroforni w Klejnikach jest dość duże drzewo, które za każdym razem przy większych wiatrach, czy większej burzy, zawsze łamie gałęzie, jest tam bardzo mocno wrośnięta jemioła, również na innych drzewach też jest sporo jemioły, zagraża to po prostu bezpieczeństwu samochodów, które przejeżdżają. Kilka razy juz ściągałem dość duże kawałki drzew z drogi. Chciałby się dowiedzieć, co w tej sprawie?

 

INTERPELACJA NR 9

Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak: Panie Starosto, mam do Pana pytanie dotyczące informacji, które chodzą po mieście, czy jest to prawdą, że Pan planuje przeniesienie Zespołu Szkół Ogólnokształcących do innego budynku?

 

INTERPELACJA NR 10

Radny sejmiku województwa podlaskiego Mikołaj Janowski: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i panowie Radni, Szanowni Państwo. Ponawiam interpelację złożoną na ostatniej sesji, a także tą samą interpelację, którą zgłosiłem w dniu 16.07.2015r. W sprawie przejścia fitosanitarnego w Połowcach, żeby Pan Starosta wystąpił do Ministra Infrastruktury, a także Ministra Rolnictwa o utworzenie takiego przejścia. Jest przejście fitosanitarne w Siemianówce, kolejowe. Ze względów strategicznych, gospodarczych, rolnych i rozwojowych przejście fitosanitarne jest potrzebne w Połowcach.

INTERPELACJA NR 11

 

Radny sejmiku województwa podlaskiego Mikołaj Janowski: Następna interpelacja, też złożona 16.07.2015r. W sprawie działki położonej na trasie z Hajnówki do Białowieży, którą to kiedyś, gdy byłem członkiem Zarządu, to Marszałek Województwa przekazał dla powiatu hajnowskiego. Moje pytanie, kiedy, bo już jest 11 lat po przekazaniu, ta działka zastanie przez powiat zagospodarowana i jakaś decyzja w tej sprawie będzie podjęta?

Cieszę się, że dzisiaj Rada Powiatu przyjmuje stanowisko w sprawie drogi Narew – Bielsk Podlaski. Ja w swoim wniosku interpelowałem 16.07.2015r. Aby tą drogę umieścić w Programie Polski Wschodniej, myślę, że dwa lata to jest czas dla podjęcia decyzji przez Pana Starostę, wszystko rozumiem i się cieszę..

 

INTERPELACJA NR 12

 

Radny sejmiku województwa podlaskiego Mikołaj Janowski: I następna sprawa, modyfikuję swoją interpelację z 16.07.2015r., w której pisałem: w związku z rozbudową firmy Pronar, która w dniu dzisiejszym potrzebuje zatrudnienia ponad 500 pracowników o profilu mechanicznym oraz budową przeładunkowej stacji Chryzanów – Wiącków i powstanie suwalskiej strefy ekonomicznej w Hajnówce i Siemianówce wnioskuję, aby Zarząd rozważył zmianę profilów nauczanych w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w celu zapewnienia kadry do wyżej wymienionych przedsiębiorstw. Otóż, Panie Starosto, mam pytanie. Marszałek Województwa, Zarząd Województwa ma ogłosić konkurs na szkolnictwo zawodowe. Czy my jako powiat i czy Pan Starosta jest przygotowany do tego typu działań w szkolnictwie zawodowym?

 

ODPOWIEDZI na zgłoszone interpelacje

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Romuald Wołkowycki: Panu radnemu wyjaśnię odnośnie ulicy Miłej. My monitorujemy na terenie powiatu kilkadziesiąt obiektów, które są w złym stanie technicznym. Problem jaki jest? My byśmy chcieli uporządkować teren bardzo szybko, doprowadzić do sytuacji, że będzie ładnie, pięknie, natomiast problem jest złożony, bo zazwyczaj są to obiekty, gdzie nie ma uregulowanego stanu prawnego, jeżeli już jest jakiś właściciel, czy współwłaściciel, to są to osoby starsze, które z różnych przyczyn, także ekonomicznych i zdrowotnych, nie są w stanie podjąć działań zmierzających do likwidacji tego stanu. My postaramy się tutaj jak najszybciej, w tym miesiącu też byliśmy przy tym obiekcie, te osoby są spoza Hajnówki, okazuje się, że nawet jest problem i tutaj apel do mieszkańców, na terenie Hajnówki znajdują się obiekty, gdzie właśnie to niezbędne utrzymanie tych obiektów, z minimalnego zaangażowania tych właścicieli, nie ma z ich strony woli. Gdyby ta wola była, to nie byłoby tylu kłopotów, nawet może nie dochodziłoby do nieszczęść, czy konfliktowych sytuacji. Panu radnemu wyjaśniam, że monitorujemy wszystkie takie obiekty i staramy się doprowadzać do rozbiórek, bo generalnie dużo obiektów już jest w takim stanie agonalnym i wypadałoby rozbierać.

 

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Dzisiaj było szereg interpelacji i zapytań. I tak spróbuję po kolei. Pani radna Kojło, tutaj było szereg zapytań dotyczących warunków, na jakich są przyznawane środki z funduszu środowiska, tutaj ja myślę, że na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na piśmie. Ja natomiast dodam tyle, że jest to z reguły przeznaczane na istotne inwestycje i działania dla jednostek powiatu.

Kolejna interpelacja, Pan radny Szwarc, chodzi o remont drogi w Nowym Berezowie. Tutaj rzeczywiście mieszkańcy zwrócili się do nas z takim apelem, chodzi ostatni nawalny deszcz, który, jak pamiętam, było to 27 lipca br gdzie woda zalała drogę powiatową. Tam z tego, co wszystkim jest wiadomo, oczywiście byłem, widziałem to zdarzenie, jakby przyczyną nie było to, że jest niedrożność dróg powiatowych, dodam, że woda, która płynęła, nie była wodą, która była z drogi, tylko była wodą, która spłynęła ze względu na ukształtowanie czy to powierzchni, czy to dróg i rowów, które tam przebiegają przez tą drogę. Dodam tylko, że ta sprawa była już rozpatrywana przez wójta gminy Hajnówka. W tej sprawie jakby decyzja nie została wykonana. Zwrócimy się do gminy Hajnówka ponownie o wykonanie tej decyzji, jak też była też rozmowa, przeprowadziłem też rozmowę z wójtem gminy, ażeby budżet ich na przyszły rok też zaplanował środki na ewentualną przebudowę tej ulicy. Dodam tyle, że w rozmowie z wójtami na ostatnim spotkaniu z wójtami, zastananawialiśmy się i wójtowie też taką propozycję zgłaszali, że może chętnie by przejęli projektowanie dróg po swojej stronie, tak, żeby projektowanie dróg było po stronie samorządów lokalnych, co by oznaczało, że są zainteresowani modernizacją tego, czy innego odcinka i wtedy mielibyśmy też pewność, że będą chcieli nam dofinansować przebudowę czy modernizację tych, czy innych odcinków dróg na swoich gminach. Radny Szwarc pytał też o te rowy, także sukcesywnie te rowy w Nowym Berezowie będziemy czyścic.

Radny Andrzej Szwarc: Generalnie myślę, że chodzi też o remont całej ulicy we wsi Nowe Berezowo, sam Pan Starosta wie, jak ta ulica wygląda i przy okazji i te rowy dałoby się jakoś udrożnić, których tam nie ma w pewnych odcinkach. Natomiast, generalnie chodzi o wpisanie tego w przyszły budżet. Jeśli któraś inwestycja by nam wypadła z planu, to zawsze trochę tych pieniążków zostaje i moglibyśmy to wykorzystać w tej inwestycji.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Jeszcze raz powtórzę, że sam byłem inicjatorem tego działania, żeby zrobić przebudowę drogi od drogi wojewódzkiej do kapliczki, gdzie jest rozwidlenie w tej wsi.

Radny Korcz pytał o skrzyżowanie z wyjazdem na Saki. Kolejny raz mamy potwierdzenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że będzie ta nawierzchnia modernizowana, jak też jest już po przetargu na modernizację tego odcinka Suchowolce w stronę ronda przy Kleszczelach.

Radny Filimoniuk pytał o Kuraszewo, chodzi o podcięcie drzew na odcinku Kuraszewo – Nowy Kornin i Kurasewo – Trywieża, oczywiście też będą sukcesywnie podcinane. Okres wegetacji daje o sobie znać i drzewa rosną i będziemy to oczywiście w sezonie jesiennym czynić.

Jeżeli chodzi o przetarg na drzewa na odcinku Klejniki – Gorodczyno, 5 września odbędzie się przetarg i w tym dniu okaże się czy te drzewa zostały sprzedane, czy znowu będziemy musieli ogłaszać kolejny przetarg.

Przewodniczący, Pan Michalak, zapytał odnośnie szkoły, liceum naszego, czy jest planowane przeniesienie, to znaczy przypomnę, że w tym roku wszystkie komisje spotkały się i rozmawialiśmy na temat oświaty i szkolnictwa w naszym powiecie i tutaj z komisji żadnych uwag nie było, żadnych też wniosków nie było. Ja natomiast wiem, że w tym roku szkoła ma 30 nowych uczniów, 39 uczniów, będzie kolejna klasa w szkole, pierwsza liceum i o takich zamiarach nie mam takich informacji.

Radny wojewódzki Pan Janowski zwracał się z interpelacją odnośnie przejścia fitosanitarnego. Takie stanowisko myśmy już wysyłali, ale jeszcze raz ponowimy takie stanowisko. Też prosiłbym, żeby Urząd Marszałkowski, żeby zainterpelować też w Urzędzie Marszałkowskim i Urząd Marszałkowski również jakby z takimi wnioskami się zwróci.

Odnośnie Zwierzyńca, jak Państwo wiecie, mamy rzeczywiście taką działeczkę na drodze Hajnówka – Białowieża, myśmy na tą inwestycję mamy przygotowany projekt na organizację tego miejsca, złożyliśmy do Polska – Białoruś, natomiast w lipcu ten projekt nie został zakwalifikowany do modernizacji. Będziemy czynić kolejne starania, występować, żeby tą działkę zagospodarować. Tutaj jeszcze dodam, że strona białoruska jakby nie mogła dalej kontynuować tego działania.

Jeśli chodzi o drogę Narew – Bielsk Podlaski, radny Janowski stwierdza, że nie skorzystaliśmy z projektu Polska Wschodnia, podejrzewam, że tu chodzi o projekt Polska – Białoruś – Ukraina, o czym żeśmy rozmawiali. Jest to kwota blisko 30 mln zł i w żaden sposób nie mogliśmy finansowo udźwignąć tego działania. Pamiętajmy, że do Polski – Białoruś była zapisana modernizacja drogi Tarnopol – Siemianówka.

Jeszcze była jedna prośba, żeby pamiętać o kadrach pod kątem firmy Pronar, w tym roku też będzie kontynuowana klasa technikum mechaniczne. Jeśli chodzi o przetarg, który będzie na te działania ogłaszał Marszałek Województwa, to na pewno do tego konkursu przystąpimy.

Jeszcze zostały dwie odpowiedzi na pytania radnego Kulbackiego, jedno dotyczyło projektu na drogę Krzywiec – Bernadzki Most w stronę Narewki i tutaj rzeczywiście w tym roku, jak słyszeliście, zgłaszamy wniosek na projekt, o ile będzie zgoda i akceptacja i Lasów Państwowych i samorządu gminy, to ten projekt będzie realizowany. I zachęcałbym wszystkich Państwa do tego, żeby aktywnie wspierać te działania, nasze wspólne działania.

I zostaje jeszcze jedna odpowiedź, aktywność Starosty w sprawie Puszczy Białowieskiej. Jeśli chodzi o program Pana Pospieszalskiego, to przyznam się, że rzeczywiście takiego zaproszenia nie dostałem do udziału, z jakich przyczyn, nie odpowiem. W tym temacie jeszcze chciałbym zakomunikować to, że razem ze wszystkimi samorządami naszego powiatu podpisaliśmy list, który pozwolę Państwu przeczytać, bo być może nie wszyscy go znacie. List wysłany do Fransa Timmermansa o treści: W odpowiedzialności za przyszłość unikatowego obiektu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska, w imieniu społeczności lokalnej, zamieszkującej ten region, popieramy działania Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. Występujące w Puszczy Białowieskiej siedliska i gatunki należy chronić czynnie zgodnie z Naturą 2000. W tej konkretnej sytuacji nie można zostawić przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie środowiska. Tylko ochrona czynna zapewni zachowanie różnorodności biologicznej na tych tak przyrodniczo cennych obszarach. Od bardzo wielu już lat sytuacja w Puszczy Białowieskiej jest bardzo medialna, ale niestety, powszechnie przekazywane informacje na ten temat sprzeczne są ze stanem faktycznym. Samorządy lokalne z regionu Puszczy Białowieskiej wielokrotnie apelowały o podjęcie energicznych i skutecznych działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska naturalnego w Puszczy Białowieskiej. Brak koniecznych działań w przeszłości doprowadził do prawdziwej klęski w postaci nieograniczonej ekspansji kornika drukarza na obszarze Puszczy Białowieskiej. Często przekazywane w mediach opinie i stanowiska ekologów, różnych organizacji pozarządowych i niektórych naukowców są nierzetelne i nieobiektywne. Zachowanie bogatego środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej było możliwe dzięki bardzo systematycznej, racjonalnej współpracy wielu pokoleń leśników, pracowników leśnych i lokalnej społeczności. Podjęta przez Ministra środowiska prof. Jana Szyszko decyzja łączy zasady aktywnej działań ochrony i biernej ochrony środowiska, ponieważ na 1/3 obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska", tzn na około 27.000 ha nie prowadzi się żadnych zabiegów, natomiast na pozostałych prowadzone są konieczne i w pełni uzasadnione prace związane z likwidacją skutków katastrofalnej ekspansji kornika drukarza. W sensie fizycznym, Pan Minister Środowiska prof, Jan Szyszko, zwiększył zatem zakres biernej ochrony Puszczy Białowieskiej o kolejne 17.000 ha. Lokalne samorządy wykorzystując swoje skromne środki finansowe oraz różne fundusze zewnętrzne realizowały i nadal realizują inwestycje służące ochronie środowiska na terenie Puszczy Białowieskiej. Akceptujemy i popieramy dotychczasowe decyzje i działania Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko.

Jeszcze raz wspomnę, że pod tym pismem podpisały się wszystkie samorządy, wszyscy burmistrzowie, wójtowie całego powiatu, jak też Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Starosta Mirosław Romaniuk.

Radna Olga Rygorowicz: I Przewodniczący Rady też się podpisał.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Tak i Przewodniczący też się podpisał, przepraszam.

Jeszcze też wspomnę, że zwróciłem się, z racji realizacji projektu "Puszcza i ludzie", który realizujemy od lipca tego roku, zwróciłem się do szefa Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody Pana Basa. Przeczytam wam treść tego listu: Szanowny Panie Bas, dyskusje o cięciu drzew w Puszczy Białowieskiej są coraz bardziej intensywne i emocjonujące. Przy tym mało się rozmawia ze sobą dla wypracowania porozumienia na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwoju regionu. Jako Starosta Powiatu Hajnowskiego, w granicach którego znajduje się Puszcza Białowieska, śledzę ten rozwój wydarzeń z bardzo dużym zaniepokojeniem, ponieważ dotąd żadna ze stron nie dążyła do rzeczowej dyskusji z nami, mieszkańcami i gminami. Państwa organizacja IUCN, jak wnioskuję z informacji prasowej, dnia 15 lipca 2016r mówiła już przed rokiem o pilnej potrzebie planu zarządzania w porozumieniu z lokalnymi społecznościami. Również Światowy Komitet przy UNESCO proponował, żeby podejmowane ewaluacje koniecznych działań w puszczy Białowieskiej uwzględniały zdanie lokalnej społeczności w celu wspierania trwałego rozwoju regionu. Pan sam, szanowny Panie Bas, jest cytowany w informacji prasowej z dnia 5 lipca 2017r, że oto ta organizacja ......będzie współpracować z Polską, by znaleźć właściwe rozwiązania zarządcze, by chronić ten niepowtarzalny europejski skarg natury. My jako odpowiedzialni samorządowcy jesteśmy przekonani o ogromnym znaczeniu Puszczy Białowieskiej, jesteśmy dumni z niewykorzystanych od dziesięcioleci hektarów lasu, wiemy jednak też, że wiele powierzchni, o których teraz się mówi są od wielu lat wykorzystywanymi obszarami leśnymi.  My sami pracujemy nad długotrwałymi możliwościami rozwoju regionu, przyjaznymi dla środowiska, min boleśnie odczuliśmy, jak straciło na znaczeniu leśnictwo i przemysł drzewny. Nie krytykujemy tego, ponieważ wiemy, ze przyszłość leży w nowych koncepcjach. Mamy wiele pomysłów, by wykorzystywać nasz las inaczej, a mianowicie, zgodnie z naturą. Osobiście zainicjowałem pomysł wykorzystania odnawialnych źródeł energii i środków oszczędzających energię, by pozostać neutralnym klimatycznie. Znajdzie Pan tylko kilka regionów w Polsce, które coś podobnego postawiły sobie za cel. W tych dążeniach wspierani jesteśmy min przez Fundację Ochrony Środowiska EuroNatur, która jest Panu zapewne znana. Chcielibyśmy uczestniczyć w rozmowach, gdy jest dyskutowana przyszłość naszego regionu, dlatego bylibyśmy zainteresowani, żeby dialog, który rozpoczęła lub zaproponowała Państwa organizacja był prowadzony również z nami. Mając powyższe na względzie, chciałbym zaproponować, żeby podczas następnej wizyty w naszym regionie, znalazł Pan czas na kontakt z nami, jestem gotowy zorganizować spotkanie, które uznałby Pan za owocne. Z poważaniem Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski. Pismo z 18 sierpnia br.

Tutaj też w tym temacie dodam, że uczestniczyłem w dwóch konferencjach, w dwóch debatach, które były zorganizowane w powiecie hajnowskim. Za chwilę, na początku września też będzie kolejna, już trzecia konferencja, organizowana przez Politechnikę Białostocką, której my jesteśmy współorganizatorem, konferencja, na którą są zaproszeni i leśnicy i inne osoby, które są zainteresowane utrzymaniem, rozwojem turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Jak zostałem w tym wypadku tak wywołany o zajęcie stanowiska, to też dodam w ten sposób, że to załóżmy nie przypadek, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, po trzech latach w 1921 roku jest zakładany pierwszy park narodowy tutaj u nas w Puszczy Białowieskiej. Region jest zróżnicowany i religijnie i kulturowo i cały czas jesteśmy związany z przyrodą. To znaczy, że jesteśmy jak najbardziej zdolni do wszelkich kompromisów, jak też do dyskusji. Dzisiaj dziękuję bardzo leśnikom, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje, z którymi rozpoczęliśmy działania w tym roku, myślę, że w kolejnym też będziemy je prowadzić, ale wierzę, że tak, jak wszyscy potrzebujemy innych środowisk, przedsiębiorców, naukowców, innych, którzy będą sprzyjać naszemu rozwojowi. Przede wszystkim od początku zależy mi na rozwoju tego powiatu, jak to się mówi, gospodarka przede wszystkim. Także te wszystkie działania, które czynimy zmierzają ku rozwojowi powiatu. Sami i z prasy i z mediów ostatnio słyszymy, że rzeczywiście znaleźliśmy się na drugim miejscu jeśli chodzi o tereny zmarginalizowane, tracące statut miasta, tak, jak miasto Hajnówka, ubożejemy społecznie, ubywa mieszkańców. Myślę, że ten moment teraz i postawa dzisiaj zarówno i Ministra Szyszko i innych będą sprzyjać ku naszemu rozwojowi. Program, który przygotowaliśmy, Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego, o którym na początku sesji wspominałem, dotyczy rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, dróg lokalnych. Jako powiat samowystarczalny energetycznie mamy szansę wykorzystać położenie przygraniczne i potencjał jakim jest Puszcza. Ja myślę, że ta degradacja kornika, która nastąpiła, trzeba ją po prostu przerodzić w sukces tego regionu. Dla wszystkich jest miejsce do działań.

Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak: Panie Starosto, ja miałbym do Pana pytanie, w końcu, wie Pan, przez 16 lat byliśmy tu czarowani przez Pana poprzednika, że on jest z nami, że jest za leśnikami, za ochroną Puszczy, a wyszło teraz, że Pana poprzednik zmienił raptem zdanie, poszedł za ekologami. Chcielibyśmy dowiedzieć się, tu kolega radny pytał Pana, konkretnie, to, że się Pan podpisał na tym dokumencie, to się wszyscy podpisywali, to i Pan się podpisał, chcielibyśmy tu usłyszeć na tej sali, przy kamerach, my i mieszkańcy naszego powiatu, Pana stanowisko. Popiera Pan działania ministra, czy nie i proszę tu po męsku powiedzieć. Nie tam, wie Pan, pływanie to już było kiedyś, za tamtego.

Radny Jan Adamczuk: Popieramy.

Radny Mikołaj Aleksiuk: Popieramy wszyscy.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: To znaczy tak, jednoznacznie twierdzę, że podpisaliśmy się pod tym...

Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak: Ale nie chodzi o podpisanie, czy Pan popiera to działanie, czy nie?

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Popieramy te działania, jednak...

Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak: Popiera Pan, czy nie, a nie popieramy.

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Popieram to działanie, ale Panie Przewodniczący chcę dodać, że nie chciałbym, żebyśmy po prostu byli potraktowani jako wandale.

Radny Mirosław Kulbacki: Dziękuję Panie Starosto, nie oczekiwałem odpowiedzi na moją interpelację, ale myślę, że nasi wyborcy i ludzie, którym dobro Puszczy leży na sercu, właśnie im odpowiedź się należała. Było, jak było. Życzę Panu Staroście dobrej energii i większej aktywności w tej materii, bo sprawa jest bardzo ważna. I wszystkiego najlepszego Panie Starosto na nowej drodze życia, bo to różnie to bywało do tej pory. Nie będę rozwijać tematu, myślę, ze co było to juz sienie pisze w rejestr i otwierajmy już nową kartę.

Sporz.

V.Miniuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-05