Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Zawiadamiam, iż dnia 25 sierpnia 2022r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1) odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności SP ZOZ w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej SP ZOZ.
 7. Informacja o działalności Rady Społecznej SP ZOZ.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 10. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie Powiatu Hajnowskiego przez:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Ciechanowcu;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Siemiatyczach.

 1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2022r.
 2. Powzięcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2022r;
  • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2034;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
  • zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi nie stanowiącego drogi publicznej.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Eugeniusz Saczko

 

Hajnówka, dnia 17 sierpnia 2022r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.1.4 (26).2022

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Hajnówce z uwzględnieniem informacji na temat realizacji kontraktu z NFZ.
 4. Ocena realizacji planu zadań inwestycyjno – remontowych na drogach powiatowych w 2022r.
 5. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  Mirosław Łukianiuk

 

Hajnówka, dnia 17 sierpnia 2022r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

BR.0012.2. 4 (26).2022

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 22 sierpnia 2022r. ( poniedziałek) o godz. 12:00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A.Zina).

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Hajnówce z uwzględnieniem informacji na temat realizacji kontraktu z NFZ.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Alla Gryc

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego

Data wytworzenia: 2022-08-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-08-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2022-08-18