Zamówienie Nr KD.342/1/2011 z dnia 2011-03-01 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych
Numer KD.342/1/2011
Data wydania 2011-03-01

Zamówienie Nr KD.342/1/2011 z dnia 2011-03-01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych w okresie do 28 lutego 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

Hajnówka, dnia 01-03-2011r.

 

KD.342.1.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. ,, Dostawa tablic rejestracyjnych w okresie do 28 lutego 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówc3za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 3 złożoną przez: 

TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel Sp. j. ul. Energetyków 14, 20-468 LUBLIN

Cena oferty wynosi – 30 110,40 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i jest to najniższa oferowana cena.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

                                

 

 WICESTAROSTA                                                                                 STAROSTA

Andrzej Skiepko                                                                        Włodzimierz Pietroczuk

 

ZARZĄD POWIATU

W HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Autor:Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-03-01

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-03-01

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-03-01