Zamówienie Nr DT.613.2.2.2011 z dnia 2011-06-01 - sprzedaż barakowozu znajdującego się na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w trybie aukcji ustnej

Tytuł sprzedaż barakowozu znajdującego się na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w trybie aukcji ustnej
Numer DT.613.2.2.2011
Data wydania 2011-06-01

 

Zarząd Dróg Powiatowych
17-200 Hajnówka
ul. Bielska 41 tel. (0-85) 683-20-01, fax (0-85) 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl
Ogłasza sprzedaż barakowozu znajdującego się na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w trybie aukcji ustnej
1.Barakowóz ma konstrukcję metalową jest obity deskami i pokryty papą. Posiada dwa okna i drzwi.

2.Cena wywoławcza wynosi 1.500 zł netto. Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku aukcji zostanie doliczony podatek VA T w wysokości 23 %.

3. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum 100 zł .

4. Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 2.

5. Termin przeprowadzenia aukcji: 15.06.2011 r. o godzinie 1000.

6. Barakowóz można obejrzeć na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w godzinach od 700 do 1500
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami- Pani Karpiuk Swietłana , tel. (85) 683-20-01, w godz. 700 - 1500
                                    Sporządził:                                                                                                                   Zatwierdził:

                              GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                                                       Z up. Zarządu Powiatu
                                Swietłana Karpiuk                                                                                                         inż.Krystyna Miszczuk
                                                                                                                                                             KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
                                                                                                                                                            POWIATOWYCH W HAJNÓWCE  


                                                                                                                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych Swietłana Karpiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-06-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-06-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-06-06