Zamówienie Nr 129235 - 2013 z dnia 2013-07-01 - Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 129235 - 2013
Data wydania 2013-07-01

Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer ogłoszenia: 129235 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99387 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej na potrzeby 10 spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej I. W okresie realizacji projektu planowanych jest 10 spotkań Rady Programowej, która liczy 25 członków. Piątek: przyjazd członków Rady w godzinach popołudniowych, kolacja, nocleg. Sobota -Spotkania Rady Programowej -śniadanie, całodzienna przerwa kawowa, obiad . II.W trakcie pobytu członków Rady Programowej Wykonawca zgodnie z podanym harmonogramem zapewni: 1.Noclegi w pokojach jednoosobowych z łazienkami lub w pokojach dwuosobowych z łazienkami do pojedynczego wykorzystania (Wykonawca ma obowiązek zapewnić nocleg każdej osobie w odrębnym pokoju). 2.Posiłki w restauracji na terenie hotelu: kolacja, śniadanie, obiad, przerwa kawowa (całodzienna, uzupełniany serwis konferencyjny) 3.Sala konferencyjna - czas wykorzystania sali od godz. 8.00 do godz. 15.00, wielkość sali min. 40 m²: -wyposażenie sali konferencyjnej sprzęt multimedialny, laptop, flipchart z arkuszami papieru i pisakami, projektor multimedialny, ekran, klimatyzacja, odpowiednie oświetlenie i możliwość zaciemnienia dla potrzeb prowadzenia prezentacji, -ustawienie w sali: ustawienie konferencyjne lub w kształcie litery U z krzesłami i stolikami, -pomoc osoby technicznej na wypadek zaistnienia potrzeby. 4.Wykonawca zagwarantuje pomieszczenie, w którym zostaną złożone bagaże uczestników szkoleń na okres od zakończenia ostatniej doby hotelowej do momentu zakończenia szkolenia. 5.Parking dla 25 pojazdów od momentu zakwaterowania do zakończenia spotkania. III.Wykonawca zapewni na potrzeby organizowanych szkoleń następujące wyżywienie: 1.Śniadanie w formie bufetu (tzw. stół szwedzki) składające się co najmniej z: pieczywa jasnego i ciemnego, jogurtów, słodkich bułeczek, półmiska wędlin (co najmniej 4 rodzaje), jaj, serów żółtych i białych, dżemu, miodu, mleka, płatków śniadaniowych, 1 dania na gorąco, kawy, herbaty, masła, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, owoców, soków owocowych (co najmniej 2 rodzaje), warzyw ( co najmniej 3 rodzaje). 2.Obiad składający się z: zupy, gorącego dania drugiego (min. 3 składniki), deseru (ciasto lub mus lub torcik), kawy, herbaty, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, soku owocowego. 3.Kolację w formie bufetu (tzw. stół szwedzki) składającej się co najmniej z: pieczywa jasnego i ciemnego, wędliny (3 rodzaje), sera żółtego, 1 dania na gorąco, warzyw (co najmniej 3 rodzaje), kawy, herbaty, masła, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, soku owocowego (co najmniej dwa rodzaje), sałatki, kawy, herbaty. 4.Przerwy kawowe (całodzienny, uzupełniany serwis konferencyjny) składające się z: kawy, herbaty, cytryny, cukru, mleczka do kawy, soku owocowego (co najmniej dwa rodzaje), 2 rodzaje ciast oraz ciastka (3 rodzaje), 3 rodzaje owoców IV. Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajmu sali konferencyjnej będzie odbywało się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV : UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nature Travel s.j. M. Czarny, J. Sorko-Czarny, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 204, 15-888 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

  •  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53712,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 56500,00

  •  

Oferta z najniższą ceną: 56500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69300,00

Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-01