Tytuł Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2015r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA".
Numer GK.272.2.2015
Data wydania 2015-07-01

Hajnówka, dn. 18.05.2015r.

 

GK.272.2.2015

 

INFORMACJA

 

z otwarcia ofert z dnia 04.05.2015r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA, związanego z operacją pn. „Scalenie gruntów na obiekcie OLCHÓWKA, obręb Olchówka, gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie”, które odbyło się o godz. 11:30 w budynku Starostwa Powiatowego Hajnówce, ul. A. Zina 1 pok. 29.

 

Komisja w składzie:

  1. Konstanty Wawreszuk
  2. Adam Panfiluk
  3. Mikołaj Telentejuk
  4. Danuta Rola

 

stwierdziła, iż do dnia 04.05.2015r. do godz. 11.00 wpłynęły 3 oferty.

 

Komisja przeprowadziła badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ po czym dnia 07.05.2015 roku, w nawiązaniu do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwała wszystkich oferentów do uzupełnienia braków złożonych ofert.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców. Z postępowania wykluczono ofertę Bud-Ogród, Jacek Marczyński, ul. Kolejowa 8, 17-132 Wyszki (kwota 310 000,00 zł , okres gwarancji 36 miesięcy) na podstawie art. 24, ust 2, pkt 4 Pzp. Oferent nie uzupełnił braków złożonej oferty w wyznaczonym terminie tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta ta została odrzucona.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zamówienia:

Numer oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji / rękojmi

Kryterium

Ocena (%)

Ocena łącznie

1.

Terra Mota Sp. zo.o.

ul. Bardiowska 3

38-300 Gorlice

189 388,86 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

95

100

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. zo.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

321 739,37 zł

12

miesięcy

Cena brutto – 95%

55,92

57,59

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

1,67

 

Zamawiający przewidział kwotę 196 159,45 zł brutto na sfinansowanie tego zamówienia.

Ze względu na najwyższą łączną ilość punktów wygrała oferta nr 1 - Terra Mota Sp. zo.o., ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice.

Podpisanie umów nastąpi dnia 25.05.2015r. Termin zawarcia umowy może ulec przeniesieniu zgodnie z art. 182 ust. 2, art. 168 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sp. A.P.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Panfiluk Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-07-01

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-07-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-07-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-07-01