Zamówienie Nr OA.172.1.2016 z dnia 2016-02-02 - „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ” - ROZSTRZYGNIĘTY

Tytuł „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ” ROZSTRZYGNIĘTY
Numer OA.172.1.2016
Data wydania 2016-02-02

Hajnówka 11.02.2016 r.

OA.271.1.2016

 

                               Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuję iż w postanowieniu o udzieleniu zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartość przekazana  „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

Stały upust ceny brutto

1.

LOTOS Paliwa Spółka z o.o

ul. Elbląska 135, 80 -718 Gdańsk

11 190,00

0,05 zł/litr

2.

Pronar Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A, 17-200 Hajnówka

11 190,00

0,00 zł/litr

 

 

 

 

 

 

Cześć I

 

Oferta najkorzystniejsza:   LOTOS Paliwa Spółka z o.o.

                                               ul. Elbląska 135, 80–718 Gdańsk

                                               cena 11 190,00 zł., stały upust 0,05 zł/litr

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wymogi formalno – prawne określone w dokumentacji zapytania ofertowego wg kryterium cena 70% i rabat 30%

 

 

 

 

Sporządził:

S. Szymaniuk

tel. 500 266 342

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samuel Szymaniuk, Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-02-02

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-02-02