Tytuł OGŁOSZENIE NR 43643 - 2012 o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych. "Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych."
Data wydania 2012-04-02

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-02