Zamówienie Nr DT.3410.3.2012 z dnia 2012-04-02 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.3.2012 z dnia 19.03.2012 r. pn.: „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.3.2012 z dnia 19.03.2012 r. pn.: „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.
Numer DT.3410.3.2012
Data wydania 2012-04-02

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

tel. 085 683 20 01, fax. 683 27 51

 

 

Nr DT.3410.3.2012 Hajnówka, dnia 30.03.2012 r.

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.3.2012 z dnia 19.03.2012 r. pn.: „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.

 

 

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w składzie:

 

  1. Grażyna Leończuk – Przewodniczący Komisji

  2. Helena Dzikiewicz – Sekretarz Komisji

  3. Paweł Grygoruk – Członek Komisji

 

przed otwarciem ofert podała kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

 

netto: 565 400,00 zł.

brutto: 695 442,00 zł.

na grys granitowy płukany w ilościach, frakcjach i terminach dostaw jak niżej:

 

Etap I realizacji dostawy rozpocząć nie później niż 2 tygodnie od dnia podpisania umowy, a zakończyć w terminie do dnia 27 maja 2012 r. :

 

1) grys granitowy frakcji 2-5 mm ogółem – 293 ton

w tym :

- na bazę ZDP - 116 ton

- na teren Miasta i Gminy Kleszczele - 104 ton

- na teren Gminy Czyże - 73 ton

 

2) grys granitowy frakcji 8-11 mm ogółem – 304 ton

w tym :

- na bazę ZDP - 81 ton

- na teren Miasta i Gminy Kleszczele - 131 ton

- na teren Gminy Czyże - 92 ton

 

3) grys granitowy frakcji 16-25 mm ogółem – 507 ton

w tym :

- na bazę ZDP - 136 ton

- na teren Miasta i Gminy Kleszczele - 218 ton

- na teren Gminy Czyże - 153 ton

 

Etap II realizacji dostawy do 15 lipca 2012 roku:

 

1) grys granitowy frakcji 2-5 mm ogółem – 473 ton

- na teren Gminy Narewka - 210 ton

- na teren Gminy Narew - 83 ton

- na teren Gminy Białowieża - 180 ton

 

2) grys granitowy frakcji 8-11 mm – 578 ton

- na teren Gminy Narewka - 259 ton

- na teren Gminy Narew - 103 ton

- na teren Gminy Białowieża - 216 ton

 

3) grys granitowy frakcji 16-25 mm – 415 ton

- na teren Gminy Narewka - 285 ton

- na teren Gminy Narew - 130 ton

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.03.2012 r. o godzinie 10.30. W przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” złożono oferty jak niżej :

 

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Wartość brutto grysu frakcji 2-5 mm

Wartość brutto grysu frakcji 8-11

mm

Wartość brutto grysu frakcji 16-25

mm

1.

GRANKUSZ” Sp. z o.o. 22 -100 Chełm ul. Stanisława Moniuszki 3

 

146 037,90

 

168 153,30

 

164 438,70

 

2.

Polskie Kruszywo Mineralne Sp. z o.o.

58-306 Wałbrzych ul. Gagarina 20

 

197 857,80

 

227 820,60

 

238 152,60

 

 

 

 

Podpisy komisji przetargowej:

 

  1. Przewodniczący Komisji – Grażyna Leończuk

  2. Sekretarz Komisji – Helena Dzikiewicz

  3. Członek Komisji – Paweł Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-02