Zamówienie Nr DT.3410.21.2015 z dnia 2015-10-02 - Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

Tytuł Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
Numer DT.3410.21.2015
Data wydania 2015-10-02

Hajnówka, dnia 2015-10-02

 

DT.3410.21.2015

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

              Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie pn. „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.

            Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 13.10.2015 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

 

 

   KIEROWNIK

Zarządu  Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty na wykonanie zamówienia

2. Projekt umowy – zał. Nr 1

3. Wykaz podwykonawców – zał. Nr 2

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-02