Zamówienie Nr z dnia 2011-11-02 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 1000/6 o pow. 1690 m2 położonej w woj. podlaskim, powiat hajnowski, gm. Białowieża we wsi Białowieża przy ul. Tropinka. Brak KW.

Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 1000/6 o pow. 1690 m2 położonej w woj. podlaskim, powiat hajnowski, gm. Białowieża we wsi Białowieża przy ul. Tropinka. Brak KW.
Data wydania 2011-11-02Zarząd Powiatu Hajnowskiego

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 1000/6 o pow. 1690 m2 położonej w woj. podlaskim, powiat hajnowski, gm. Białowieża we wsi Białowieża przy ul. Tropinka. Brak KW.Opis nieruchomości


Działka zabudowana:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z lokalami mieszkalnymi.

Budynek 2-piętrowy, częściowo podpiwniczony, murowany, z płaskim stropodachem wentylowanym. Budynek został wybudowany ok. 1925 roku, w latach siedemdziesiątych wybudowano nadbudówkę II piętra i dobudowano skład opału. Stolarka okienna drewniana częściowo wymieniona na okna plastikowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowa z wodociągu wiejskiego, kanalizacyjna, grzewcza – C.O. z kotłowni olejowej w piwnicy budynku.

Pow. całkowita - 611,60 m2, pow. użytkowa – 556 m2, kubatura brutto – 3100 m3.

2. Budynek mieszkalny.

Budynek parterowy podpiwniczony. Instalacja elektryczna. Piwnice murowane z cegły, konstrukcja parteru drewniana. Budynek kryty blachą.

Pow. zabudowy - 52,4 m2, pow. użytkowa - 51,1 m2, kubatura brutto – 312 m3.

3. Trafostacja – stanowiącą własność zakładu energetycznego.


Nieruchomość jest ogrodzona, ma kształt prostokąta i jest położona obok nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ulica Tropinka jest drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – usługi i zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.Warunki przetarguCena wywoławcza brutto 360 000,00 zł


Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2001 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Wadium ustala się na kwotę 20 000 zł.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 20 000 zł. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub osobom nie ustalonym na nabywcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez sprzedającego, Zarząd Powiatu Hajnowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 3600 zł.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 7 grudnia 2011 R. O GODZ. 10
00


W lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1

17-200 HajnówkaWadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 grudnia 2011 r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 30 tel. 085 682 60 89 oraz na stronie www.powiat.hajnowka.plMetryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-02