Zamówienie Nr z dnia 2014-12-02 - INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015

Tytuł INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
Data wydania 2014-12-02

                                            INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU

               DO ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE

                   POWIATU HAJNOWSKIEGO  W SEZONIE ZIMOWYM  2014/2015

 

Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. art. 20) wraz z aktami wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

                W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

 

                                             Standardy oraz dopuszczone odstępstwa

                                

Lp.

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

- luźny                     4 godz.

- błoto pośniegowe 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

 

- gołoledź                3 godz.

- szron                    3 godz.

- sadź                      3 godz.

- pośniegowa          4 godz.

- lodowica               4 godz.

2.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

- luźny                   16 godz.

- zajeżdżony        występuje

- nabój śnieżny   występuje

- zaspy występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa                8 godz.

 

 

                WYKAZ  ULIC POWIATOWYCH  W MIEŚCIE HAJNÓWKA ( bez ciągów pieszych)

                   PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2014/2015

                                  ( likwidacja gołoledzi i odśnieżanie ) standard II

 

Lp.

Nr drogi

Odcinek

Długość

km

1.

2329 B

ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego,ul. Poddolna

 

3,527

2.

2323 B

ul. Górna , ul. Wrzosowa

 

2,961

3.

2330 B

ul. Warszawska

 

1,652

4.

2327 B

ul. Prosta

 

1,086

5.

1623 B

ul. Targowa, ul. Dolna

 

1,582

6.

1648 B

ul. Lipowa

 

2,253

7.

2326 B

ul. 11-go Listopada

 

0,752

Razem:

13,813

 

Utrzymaniem ulic na terenie miasta Hajnówki (standard II) będzie zajmował się Zarząd Dróg Powiatowych sprzętem własnym.

              

                    

 

                      Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych

         do odśnieżania  w sezonie 2014/2015  (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

       

Lp.

Nr drogi

                                  Przebieg drogi

Dł. (km)

1.

1478B

Sieśki-Soce

2,375

2.

1480 B

Pawły-Dawidowicze-Soce-Trześcianka

4,849

3.

1481 B

Ryboły-Puchły-Trześcianka

5,419

4.

1560 B

Żywkowo - Białki

1,221

5.

1561 B

Narewka-Mikłaszewo-Leśna-Siemianówka

9,773

6.

1601 B

Bielsk Podlaski-Klejniki-Tyniewicze Duże-Narew

14,975

7.

1602 B

Morze-Zbucz-Czyże-Leniewo-Klejniki-Gorodczyno-Janowo-Doratynka-dr.1601 B

31,382

8.

1604 B

Dr 1602 B-Gorodczyno

3,453

9.

1605 B

Dr.1604 B-Kożyno-Koźliki-Lachy

4,287

10.

1606 B

Klejniki-Hukowicze

3,461

11.

1611 B

Bielsk Podlaski-Łoknica-Podrzeczany-Czyże

3,757

12.

1612 B

Planta-stacja kolejowa Narewka

0,846

13.

1613 B

Dr.1603 B-Miękisze-Sapowo-Klejniki

4,441

14.

1614 B

Kuraszewo-Lady-Leniewo-Łoknica

8,280

15.

1615 B

Podrzeczany-dr.1614 B

0,997

16.

1616 B

Krzywa-Rakowicze-Osówka-Szostakowo-Nowoberezowo

9,781

17.

1617 B

Czyże-Lady

3,505

18.

1618 B

Dr.685-Łosinka-Kotłówka-Tyniewicze Małe-dr.1601 B

9,059

19.

1619 B

Łosinka-Trywieża-Nowokornino-Nowoberezowo-Dubicze Osoczne-Jagodniki-dr.685

19,278

20.

1620 B

Dr.1618 B –Kamień-Kuraszewo-Kojły-Nowoberezowo

12,534

21.

1621 B

Kuraszewo-Nowokornino

4,138

22.

1622 B

Dubiny-Kotówka-Trywieża-Wólka-Kuraszewo

10,376

23.

1623 B

Hajnówka -Puciska-Czyżyki-Nowokornino

5,032

24.

1624 B

Hajnówka-Bielszczyzna-Dubiny

2,797

25.

1625 B

Dr.685-Przybudki-Grodzisko-Borysówka-Wasilkowo-Kotówka

8,967

26.

1626 B

Kotłówka-Koweła-Rzepiska-dr. 1625 B

5,536

27.

1627 B

Tyniewicze Duże-Łopuchówka- dr. 1618 B

3,599

28.

1628 B

Łosinka-Kutowa-Chrabostówka-Waśki-dr. 1634 B

7,221

29.

1629 B

Narew-Planty-Nowa Wola

7,512

30.

1630 B

Trześcianka-Białki-Ogrodniki-Rohozy -dr.685

12,372

31.

1631 B

Trześcianka-Saki-Rohozy-Waniewo-dr.1629 B

7,397

32.

1632 B

Dr.1629 B -Odrynki

1,455

33.

1633 B

Hoźna-Potoka

1,119

34.

1634 B

Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki

5,983

35.

1635 B

Lewkowo Nowe-Lewkowo Stare-Eliaszuki -Suszcza-Planty

8,407

36.

1636 B

Lewkowo Stare-Podlewkowie-Minkówka-Zabłotczyzna

5,801

37.

1637 B

Dr.1635 B-Michnówka

1,033

38.

1638 B

Lewkowo Stare-Kapitańszczyzna

1,945

39.

1639 B

Podlewkowie-Ochrymy

1,459

40.

1640 B

Dr.685-Krzywiec-Rozpilne-Narewka

14,268

41.

1641 B

Dr. 687-stacja kolejowa Gnilec

1.285

42.

1642 B

Droga przez wieś Skupowo

1,601

43.

1643 B

Dr. 687-Słobódka

2,402

44.

1644 B

Tarnopol-Siemianówka

5,826

45.

1645 B

Leśna-Olchówka

1,561

46.

1646 B

Narewka-Guszczewina-Olchówka-Siemianówka-dr.1644 B

11,738

47.

1647 B

Dubiny-Postołowo

1,654

48.

1648 B

Hajnówka - Lipiny

1,777

49.

1649 B

Krzyże-Zastawa-Stoczek-stacja kolejowa Białowieża-Zastawa

7,439

50.

1650 B

Dr. 1649 B- Podolany

0,960

51.

1651 B

Zastawa-Pogorzelce-Teremiski-Budy-Zwierzyniec-stacja kolejowa Czerlonka

15,546

52.

1652 B

Poryjewo-Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki-Opaka Duża-Wólka Terechowska-Czeremcha Osada

30,613

53.

1653 B

Orzeszkowo-Łozice

3,734

54.

1654 B

Bielsk Podlaski-Orla-Dubicze Cerkiewne-Werstok-dr.1652 B

11,398

55.

1655 B

Stare Berezowo-Mochnate-Stary Kornin-Dubicze Cerkiewne

11,653

56.

1666 B

Dr.1655 B-Koryciska-Istok-Witowo-Długi Bród

9,914

57.

1667 B

Dubicze Cerkiewne-Kraśkowszczyzna-Piaski

6,767

58.

1668 B

Wojnówka-Starzyna-Górny Gród

5,194

59.

1669 B

Dr. 1654 B-Czechy Orlańskie

1,938

60.

1670 B

Orla-Krywiatycze-Stary Kornin

3,583

61.

1671 B

Stary Kornin-Jagodniki

2,600

62.

1672 B

Dubicze Osoczne-Borek-Pasieczniki – dr. 685

4,141

63.

1673 B

Dr.689-Chytra

2,142

64.

1674 B

Dr. 689-Progale

1,212

65.

1675 B

Dubicze Cerkiewne-Dubicze Tofiłowce-dr. 1655 B

4,279

66.

1676 B

Rutka -Grabowiec

3,568

67.

1742 B

Dr. 1740 B-Mołoczki-Żuki-Kleszczele

5,745

68.

1743 B

Dr. 1742 B-Piotrowszczyzna-Gruzka-dr.693

4,960

69.

1744 B

Dr. 1742-Pogreby

2,256

70.

1747 B

Kleszczele (ul. Mickiewicza, Boćkowska )-Wólka-Kraśna Wieś

5,452

71.

1748 B

Suchowolce-Saki-Toporki

4,475

72.

1769 B

Dr. 640-Tokary-Klukowicze-Zubacze-Stawiszcze

10,635

73.

1774 B

Milejczyce-Miedwieżyki-dr. 66

1,621

74.

1775 B

Kleszczele-Policzna-dr. 1652 B

11,498

75.

1776 B

Dr. 687-stacja kolejowaPlanta-Leśna

4,589

76.

1777 B

Kleszczele-Dobrowoda

4,873

77.

1778 B

Dr. 66-stacja kolejowa Kleszczele

1,046

78.

1779 B

Czeremcha Wieś-Czeremcha Osada-Stawiszcze

5,273

79.

1780 B

Czeremcha Osada-Kuzawa

3,093

                                                                                           Razem:   

490,131

 

Zimowe utrzymanie dróg pozamiejskich (standard V) będzie realizowane sprzętem własnym i wynajętym w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

          W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowania będzie kadra ZDP do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejrzystości dróg o likwidacji śliskości zimowej.

           Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg będzie współpracował z Dyżurnym Komendy powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawdzać będzie Kierownik ZDP – Pani Krystyna Miszczuk.

Telefony kontaktowe:

-           stacjonarny            85 683 20 01

-           komórkowy            606 611 823

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo-Mostowego – Pan Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:

-           stacjonarny            85 683 20 01

-           komórkowy            604 618 584

Zarząd Dróg Powiatowych dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji na terenie powiatu w okresie zimy 2014/2015.

         

                                                                                                                                                                                                                              Z up. ZARZĄDU POWIATU

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

                          KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

                        POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-02