Zamówienie Nr DT.3410.4.2012 z dnia 2012-04-03 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.4.2012 z dnia 21.03.2012 r. pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU”.

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.4.2012 z dnia 21.03.2012 r. pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU”.
Numer DT.3410.4.2012
Data wydania 2012-04-03

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

tel. 085 683 20 01, fax. 683 27 51


Hajnówka, dnia 03.04.2012 r.


Nr DT.3410.4.2012


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.4.2012 z dnia 21.03.2012 r. pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU”.


Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w składzie:

  1. Grażyna Leończuk – Przewodnicząca Komisji

  2. Helena Dzikiewicz – Sekretarz Komisji

  3. Adam Nazaruk – Członek Komisji

przed otwarciem ofert podała kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:


    • netto: 715 290,00 zł

    • brutto: 879 806,70 zł


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.04.2012 r. o godzinie 10.30. W przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU” złożono oferty jak niżej :


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

brutto PLN

1.


POLDIM Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 37 a

33-100 Tarnów791 409,06

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk781 818,75


3.


BITUNOVA Sp. z o.o.


Biuro Bierawa

ul. Gliwicka 9

47-240 Bierawa790 575,12

4.


FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck808 087,86Podpisy komisji przetargowej:


  1. Przewodniczący Komisji – Grażyna Leończuk

  2. Sekretarz Komisji – Helena Dzikiewicz

  3. Członek Komisji – Adam Nazaruk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-03