Zamówienie Nr DT.3410.3.2015 z dnia 2015-04-03 - Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”

Tytuł Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer DT.3410.3.2015
Data wydania 2015-04-03

                                                                                                                 Hajnówka, dnia 2015-04-02

 

DT.3410.3.2015

 

 

                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego

               na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji  2/5, 8/11, 16/25

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. W dniu 02 kwietnia 2015 r. zostały otwarte oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył  kwotę netto 25 980,00 zł, w przeliczeniu 6 149,26 euro.

4. Łącznie wpłynęło 2 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5. Informacje o otwartych ofertach:

 

Nr ofery

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

    Cena oferty

     brutto  (zł)

    1

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

 

        32 767,20

    2

MARHURT Marcin Sakowski

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

 

        30 614,70

                   

 

 

 

                                                                                                                                                       KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                        w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-03