Zamówienie Nr DT.3410.6.2015 z dnia 2015-06-03 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży – droga powiatowa Nr 1649B”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży – droga powiatowa Nr 1649B”.
Numer DT.3410.6.2015
Data wydania 2015-06-03

Hajnówka, dnia 03.06.2015 r.

DT.3410.6.2015

 

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży – droga powiatowa Nr 1649B”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożył:

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. 3 Maja 19

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

18-402 Łomża

ul. Poligonowa 12

Cena oferty wynosi: 94 848,81 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

            Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W przeprowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „cena”.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Otrzymana ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

139 249,85

68,11

2.

UNIBEP S.A.

17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19, Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12

94 848,81

100,00

 

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-06-03