Zamówienie Nr DT.3410.23.2015 z dnia 2015-11-03 - Zaproszenie do składania ofert na „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2015/2016”

Tytuł Zaproszenie do składania ofert na „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2015/2016”
Numer DT.3410.23.2015
Data wydania 2015-11-03

 

 

Hajnówka, dnia 2015-11-03

DT.3410.23.2015

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

              Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie pn.  „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2015/2016”.

            Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka pok. Nr 4.

           

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

W Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy– Załącznik Nr 1

  2. Formularz cenowy - Załącznik Nr 2

  3. Formularz Istotne Postanowienia Umowy– Załącznik Nr 3

   4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4

   5.  Instrukcje dla oferentów na poszczególne zadania – Załącznik Nr 5

   6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne–  Załącznik Nr 6

   7.Wykaz  dróg do odśnieżania  –  Załącznik Nr 7

   8.Wykaz sprzętu – Załącznik Nr 8

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-11-03