Zamówienie Nr GK.272.7.2014 z dnia 2014-12-03 - Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) na stworzenie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”

Tytuł Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) na stworzenie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”
Numer GK.272.7.2014
Data wydania 2014-12-03

Hajnówka, dn. 03.12.2014r.

GK.272.7.2014

 

Ogłoszenie wyników

 

przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) na stworzenie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”, obręb Olchówka, gmina Narewka ,powiat  hajnowski, woj. podlaskie.” w ramach działania  „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Komisja przetargowa w składzie:

1)      Konstanty Wawreszuk – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2)      Mikołaj Telentejuk – członek Komisji Przetargowej,

3)      Danuta Rola – członek Komisji Przetargowej,

4)      Adam Panfiluk – Sekretarz Komisji Przetargowej

stwierdziła, iż w terminie do 24 listopada 2014r. do godz. 11.30 wpłynęły trzy następujące oferty:

 

1.    PHUB TRASA Sp. zo.o., ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

2.    Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD, Wojciech Borzechowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa

3.    TMP PROJEKT Biuro Projektów Drogowych, Piotr Szydłowski, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Cena oferty

brutto (zł)

Kryterium

Ocena (%)

1

139 605,00

Cena brutto

70,40

2

98 277,00

Cena brutto

100

3

104 058,00

Cena brutto

94,44

 

Komisja przeprowadziła badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ po czym dnia 24.11.2014 roku, w nawiązaniu do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwała niżej wymienionego oferenta do uzupełnienia braków złożonej oferty:

 

-     Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD, Wojciech Borzechowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa

 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.

Ze względu na najwyższą łączną ilość punktów (najniższą cenę) wygrała oferta nr 2 - Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD, Wojciech Borzechowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa.

Podpisanie umowy nastąpi dnia 9.12.2014r. Termin zawarcia umowy może ulec przeniesieniu zgodnie z art. 182 ust. 2, art. 168 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Konstanty Wawreszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Panfiluk Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-03