Zamówienie Nr 90350 – 2014 z dnia 2014-04-04 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 18.03.2014 r. „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 18.03.2014 r. „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”
Numer 90350 – 2014
Data wydania 2014-04-04

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 18.03.2014 r. „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Nr ogłoszenia: Nr 90350 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

 

 

Hajnówka, dn. 04.04.2014 r.

DT. 3411.1.2014

 

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” wybrano oferty jak niżej:

 

Zadanie 1.

 

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B Waniewo na odc. dł. 570,00 mb w ilości 855 m³

 

Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

 

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 22978,55 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zakład Drogowo – Transportowy

Mirosław Lewczuk

ul. Szkolna 1a

16-060 Zabłudów

48375,90

47,50

2.

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

27973,89

82,14

3.

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

22978,55

100,00

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

29435,68

78,06

 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Zadanie 2.

 

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³

 

Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

 

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 6626,50 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 2

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

2.

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

11498,04

57,63

3.

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

6626,50

100,00

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

8469,21

78,24

 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

Zadanie 3.

 

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³

 

Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

 

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 15030,85 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 3

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

2.

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

27453,60

54,75

3.

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

15030,85

100,00

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

19210,66

78,24

 

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA:

 

  1. Zakład Drogowo – Transportowy

Mirosław Lewczuk

ul. Szkolna 1a

16-060 Zabłudów

 

  1. TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

  1. P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

  1. PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-04