Zamówienie Nr GK.272.1.2015 z dnia 2015-04-04 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2015r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA

Tytuł Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2015r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA
Numer GK.272.1.2015
Data wydania 2015-04-04

Hajnówka, dn. 10.04.2015r.

 

GK.272.1.2015

 

INFORMACJA

 

z otwarcia ofert z dnia 30.03.2015r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA, związanego z operacją pn. „Scalenie gruntów na obiekcie OLCHÓWKA, obręb Olchówka, gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie”, które odbyło się o godz. 11:30 w budynku Starostwa Powiatowego Hajnówce, ul. A. Zina 1 pok. 29.

 

Komisja w składzie:

  1. Konstanty Wawreszuk
  2. Adam Panfiluk
  3. Mikołaj Telentejuk
  4. Danuta Rola

 

stwierdziła, iż do dnia 30.03.2015r. do godz. 11.00 wpłynęły 4 oferty.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części I zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Kryterium

Ocena (%)

Ocena łącznie

(%)

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych

MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24
15-545 Białystok

1 019 001,63 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

83,68

88,68

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

3

Terra Mota Sp. zo.o.

ul. Bardiowska 3

38-300 Gorlice

1 170 929,89 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

72,82

77,82

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

4

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. zo.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

897 564,35 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

95

100

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części II zamówienia:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

Kryterium

Ocena (%)

Ocena łącznie

(%)

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych

MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24
15-545 Białystok

611 790,30 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

72,76

77,76

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

2

Konsorcjum:

NEXBUD Jacek Waśko

Kobylanka 8a

16-050 Michałowo.

SOLIDMAT Mateusz Regucki

ul. Św. Rocha 34

16-060 Zabłudów

623 833,26 zł

12

miesięcy

Cena brutto – 95%

71,35

73,02

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

1,67

3

Terra Mota Sp. zo.o.

ul. Bardiowska 3

38-300 Gorlice

468 553,32 zł

36

miesięcy

Cena brutto – 95%

95

100

Okres gwarancji / rękojmi – 5%

5

 

Zamawiający przewidział kwotę 1 562 277,12 zł brutto łącznie na obie części zamówienia.

 

Komisja przeprowadziła badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ po czym dnia 31.03.2015 roku, w nawiązaniu do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwała niżej wymienionego oferenta do uzupełnienia braków złożonej oferty:

- Terra Mota Sp. zo.o., ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice

 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 wykonawców. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.

Ze względu na najwyższą łączną ilość punktów (najniższą cenę) w części I zamówienia wygrała oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. zo.o., ul. Mickiewicza 183.

Ze względu na najwyższą łączną ilość punktów (najniższą cenę) w części II zamówienia wygrała oferta nr 3 - Terra Mota Sp. zo.o., ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice.

 

Podpisanie umów nastąpi dnia 20.04.2015r. Termin zawarcia umowy może ulec przeniesieniu zgodnie z art. 182 ust. 2, art. 168 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Sp. A.P.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Panfiluk Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-01