Zamówienie Nr DT.3410.6.2015 z dnia 2015-05-04 - Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ” Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B”

Tytuł Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ” Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B”
Numer DT.3410.6.2015
Data wydania 2015-05-04

                                                                                                  Hajnówka, dnia 04.05.2015 r.

Znak sprawy: DT.3410.6.2015                                    

 

 

                                                                                                           ………………………………….

 

                                                                                                           ………………………………….

                                                                                            

                                        

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ” Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B”

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zgodnie art.4 pkt.8, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro.

 

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Z poważaniem

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Krystyna Miszczuk

                                                                                                                   

                                                                                                                             

 

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia – Zał. Nr 1

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-05-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-05-04