Zamówienie Nr 28/2013 z dnia 2013-11-04 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 28/2013 na świadczenie usługi eksperckiej/doradczej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy na temat edukacji ekologicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 28/2013 na świadczenie usługi eksperckiej/doradczej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy na temat edukacji ekologicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”
Numer 28/2013
Data wydania 2013-11-04

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.P.042.2.9.13.2013                                                                                                                                                                                        Hajnówka, 04.11.2013 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący

w postępowaniu ofertowym

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 28/2013 na świadczenie usługi eksperckiej/doradczej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy na temat edukacji ekologicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

1. Anna Batorczak, 00-381 Warszawa, Al. 3 Maja 14 m 94

2. Grzegorz i Bożena Dobrzańscy, 15 – 352 Białystok, ul. Wiejska 74/32

 

W wyniku oceny ofert dokonano wyboru oferty:

Anna Batorczak, 00-381 Warszawa, Al. 3 Maja 14 m 94

 

Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i doświadczenie oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów 100.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-04