Zamówienie Nr 149442 - 2014 z dnia 2014-05-05 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 92939-2014 z dnia 2014-04-29 r.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 92939-2014 z dnia 2014-04-29 r.
Numer 149442 - 2014
Data wydania 2014-05-05

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92939-2014 z dnia 2014-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji: mapy turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej, folderu o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra, broszur promocyjnych oraz broszury dotyczącej edukacji ekologicznej w...
Termin składania ofert: 2014-05-12

 

Numer ogłoszenia: 149442 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92939 - 2014 data 29.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, fax. 085 6824220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Pakiet 1B.
  • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 1B- Promocja regionu Puszczy Białowieskiej -Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra - 1000 szt. - format A5 - ilość stron - 40 + okładka=48 - środek: papier kreda matowa, gramatura min. 150g/m², CMYK 4+4, dwustronny - okładka: papier kreda dwustronnie matowa, gramatura min: 250g/m², CMYK 4+4, folia błyszcząca - grzbiet na spirali (kolor zielony) po dłuższym boku - podkład mapy geodezyjnej do wykonania mapek przebiegu tras (ok. 16 tras + mapka ogólna) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 1B- Promocja regionu Puszczy Białowieskiej -Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra - 1000 szt. - format A5 - ilość stron - 44 + okładka=48stron - środek: papier kreda matowa, gramatura min. 150g/m², CMYK 4+4, dwustronny - okładka: papier kreda dwustronnie matowa, gramatura min: 250g/m², CMYK 4+4, folia błyszcząca - grzbiet na spirali (kolor zielony) po dłuższym boku - podkład mapy topograficznej do wykonania mapek przebiegu tras (ok. 16 tras + mapka ogólna) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka,Sekretariat pok.nr 19 (I piętro)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka,Sekretariat pok.nr 19 (I piętro)..

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-05