Zamówienie Nr DT.3411.6.2013 z dnia 2013-12-05 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku”

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku”
Numer DT.3411.6.2013
Data wydania 2013-12-05

 

Hajnówka, dnia 05.12.2013 r.

DT.3411.6.2013

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.6.2013 z dnia 2013-11-27 pn.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku” Nr ogłoszenia: Nr 487392 – 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 05.12.2013 r. o godzinie 10.30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.6.2013

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

  • netto - 307364,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 378057,72 zł.

 

w tym na:

 

Zadanie 1: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

 

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

1.

Etylina bezołowiowa Pb 95

4600

22356,00

Ogółem

22356,00

Podatek VAT 23%

5141,88

Wartość brutto

27497,88

 

Zadanie 2: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

1.

Olej napędowy ON

48000

233760,00

Ogółem

233760,00

Podatek VAT 23%

53764,80

Wartość brutto

287524,80

 

 

Zadanie 3: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego:

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

1.

Olej opałowy lekki

15000

48000,00

Ogółem

48000,00

Podatek VAT 23%

11040,00

Wartość brutto

59040,00

 

Zadanie 4: Sukcesywne dostawy gazu LPG:

 

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Przewidywana ilość

[litry]

Przewidywana wartość netto

[zł]

1.

Gaz LPG

1400

3248,00

Ogółem

3248,00

Podatek VAT 23%

747,04

Wartość brutto

3995,04

 

 

W przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku” złożono oferty jak niżej:


 

Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - przewidywana wielkość zamówienia - 4600 litrów.

 

1. Oferta Nr 2

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 24426,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - - przewidywana wielkość zamówienia - 48000 litrów.

 

1. Oferta Nr 2

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 254880,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.


 

Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

a) dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2014 r.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana

wielkość zamówienia - 15000 litrów.

 

1. Oferta Nr 1

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi: 55800,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG:

a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości - przewidywana wielkość zamówienia - 1400 litrów.

 

1. Oferta Nr 2

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 3598,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-12-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-12-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-12-09