Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.5.2011 z dnia 2011-05-06 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Numer ZDP.DT.272.2.5.2011
Data wydania 2011-05-06

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.5.2011 z dnia 2011.04.27 -  Dostawa  grysów granitowych płukanych frakcji  2/5, 8/11, 16/25

 

 Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer ogłoszenia: 92512 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011


 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych  w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie

Do wyznaczonego terminu składania ofert  tj. do dnia 06 maja 2011 roku  do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty . 

 

Uzasadnienie prawne:

 art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r. z późn. zm. )

 
 

 Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce                                                

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-06