Zamówienie Nr z dnia 2016-03-07 - PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr 37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE- Zamówienie Nr 37100-2016 z dnia 2016-02-18.

Tytuł PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr 37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE- Zamówienie Nr 37100-2016 z dnia 2016-02-18.
Data wydania 2016-03-07

OA.272.3.2016

Hajnówka, dnia 2016.03.07

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP  w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr  37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA

                   DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE-  Zamówienie

                  Nr 37100-2016 z dnia 2016-02-18.

                                    

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1.     W dniu 07 marca 2016 r. o godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.                                                         

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 2 657 193,77 zł (netto), w przeliczeniu 635 468,84 EURO.                                                                                                                                                     

 3.     Łącznie wpłynęło 5 ofert, złożonych w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.                                                                                                         

4.     Informacje o otwartych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty (PLN brutto)

Gwarancja (miesięcy)

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102,                      15-680 Białystok

1760119,36

72

2.

STRABAG

Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,                                 05-800 Pruszków

1997383,03

72

3.

TERRA MOTA

Sp. z o.o.

ul. Bardiowska 3,

38-300 Gorlice

2259362,52

72

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „MAKSBUD”

Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183,                     17-100 Bielsk Podlaski

1580734,19

72

5.

UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A.

ul. Poligonowa 12,             18-402 Łomża

1760115,55

72

    

  5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.                                                                                            

6.     Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców obecnych w czasie otwarcia ofert.                                                                                                                                                           

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

     1)    Wiesław Tichoniuk   – Przewodniczący Komisji

     2)    Aleksandra Majewska  - Sekretarz Komisji

     3)   Krystyna Miszczuk – Członek Komisji 

     2)          3)    …………………………...      - Członek Komisji

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-07