Tytuł Dom Pomocy Społecznej "Rokitnik" W Białowieży ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż: samochodu Daewoo Nubira oraz przyczepy lekkiej Wiola.
Data wydania 2014-04-07

OGŁOSZENIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ :

  • Samochodu Daewoo Nubira 1,6 SX Kat. Nr rej. BHA K 173, rok prod. 1998, przebieg 234.736 km, cena wywoławcza 2.900,00 zł. brutto,

  • Przyczepy lekkiej Wiola, W-600/C/0, nr rej. BHA 60PA, rok produkcji 2010 , cena wywoławcza 4.000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu: 25.04. 2014 r. o godz. 11,oo w świetlicy Nr 20 w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, ul. Centura 2.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie tut. Domu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10,oo, oraz wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC z chwilą nabycia pojazdu – podpisania umowy kupna –sprzedaży pojazdu.

Oględzin pojazdu można dokonać w dniu przetargu w godz. 9,oo – 10,oo.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus kwotę jednego postąpienia, a także gdy nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC i nie podpisze umowy kupna –sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki lub wady ukryte.

Jednocześnie zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-07