Zamówienie Nr DT.3410.4.2015 z dnia 2015-04-07 - „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tytuł „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer DT.3410.4.2015
Data wydania 2015-04-07

                                                                                                                 Hajnówka, dnia 2015-04-07

 

DT.3410.4.2015

 

 

                                                                           

Dotyczy: postępowania  o  udzielenia  zamówienia  prowadzone  w  trybie zapytania ofertowego

               na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni

              drogowych na zimno w ilości 30 ton”

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. W dniu 07 kwietnia 2015 r. zostały otwarte oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył  kwotę netto 16 200,00 zł, w przeliczeniu 3 834,41 euro.

4. Łącznie wpłynęło 3 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5. Informacje o otwartych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

    Cena oferty

     brutto  (zł)

    1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

21-100 Lubartów

ul. Krańcowa 7

 

21 734,10

    2

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

 

16 014,60

    3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

15 793,20

                   

 

 

 

                                                                                                                                                       KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                        w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-07