Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 29/2013 na świadczenie usługi eksperckiej podczas 3 spotkań otwartych dla mieszkańców gmin Hajnówka, Białowieża i Narewka w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 29/2013 na świadczenie usługi eksperckiej podczas 3 spotkań otwartych dla mieszkańców gmin Hajnówka, Białowieża i Narewka w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer 29/2013
Data wydania 2013-11-07

P.P.042.2.5.6.2013 Hajnówka, 07.11.2013 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący

w postępowaniu ofertowym

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 29/2013 na świadczenie usługi eksperckiej podczas 3 spotkań otwartych dla mieszkańców gmin Hajnówka, Białowieża i Narewka w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęła następująca oferta:

1. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok.1 , 15-620 Białystok

 

W wyniku oceny ofert dokonano wyboru oferty:

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok.1 , 15-620 Białystok

 

Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i doświadczenie oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów 100.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-07