Zamówienie Nr DT.3410.4.2015 z dnia 2015-04-08 - Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer DT.3410.4.2015
Data wydania 2015-04-08

Hajnówka, dnia 2015-04-08

DT.3410.4.2015

                                                                               

 

                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

Cena oferty wynosi: 15 793,20 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku   

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

15 793,20

100,00

2

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

16 014,60

98,62

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

21 734,10

72,67

 

               

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-09