Zamówienie Nr DT.3410.2.2015 z dnia 2015-04-08 - Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer DT.3410.2.2015
Data wydania 2015-04-08

Hajnówka, dnia 2015-04-08

DT.3410.2.2015

                                                                                       

                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton”

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

Cena oferty wynosi: 67 465, 50 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 Cena oferty

   brutto (zł)

Otrzymana ilość    punktów

    1

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01- 919 Warszawa

67 465, 50

100, 00

    2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

76 260, 00

88, 47

    3

OLAN Południe

Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

76 444, 50

88, 25

    4

BUDOMOST

Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

75 891, 00

88, 90

    5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

161 253, 00

41, 84

 

      

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-09