Zamówienie Nr DT.3410.3.2015 z dnia 2015-04-08 - Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer DT.3410.3.2015
Data wydania 2015-04-08

Hajnówka, dnia 2015-04-08

 

DT.3410.3.2015

                                                                              

                                                                            

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę grysów granitowych płukanych frakcji  2/5, 8/11, 16/25”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyło:

 

MARHURT Marcin Sakowski

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 30 614,70 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

32 767,20

93,43

 

2

MARHURT Marcin Sakowski

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

 

30 614,70

100,00

           

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-09