Zamówienie Nr ZDP.DT-3431-5/10 z dnia 2010-11-08 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer ZDP.DT-3431-5/10
Data wydania 2010-11-08


Hajnówka, dnia 2010-11-08


ZDP.DT-3431-5/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnikaZawiadomienie o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I. Oferty odrzucone:


Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia , że została odrzucona następująca oferta z przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2010/2011” :


  1. oferta nr 8 wykonawcy: Zakład Budowlano Remontowy 17-200 Dubiny , ul. Zajęcza 3 Sławomir Podhajecki.


Uzasadnienie odrzucenia:

Przyczyną odrzucenia oferty są błędy w obliczeniu ceny - - błędnie została przyjęta wysokość podatku VAT. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy zamawiający odrzuca ofertę Nr 8.


II. Postępowanie unieważnione:


Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod ww. nazwą nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla tej części (dla tego zadania).  

III. Oferty wybrane:


Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U.223, poz.1655, z 2007 r. z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert:


Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.


Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt. ogółem

 

1

Urząd Gminy Białowieża

17-230 Białowieża

Ul. Sportowa 1

Ciągnik z piaskarką - 117,70/h

Ciągnik MTZ 80 60 z pługiem - 117,70/h

Ciągnik PRONAR 82 A - 117,70/h

Ładowarka o o poj. 0,7 - 117,70/h

300,00

300,00

300,00

300,00

Zadanie 3 Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego


Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt. ogółem

2

Stolarstwo i Tartacznictwo

Jarosław Simoniuk

Orzeszkowo 144

17-200 Hajnówka

Ciągnik URSUS 914 z pługiem - 107,00 zł/h285,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19

Ciągnik DEERE - 117,70 zł/h

Ciągnik VALMET - 139,10 zł/h

Koparko – Ładowarka JCB - 139,10 zł/h

259,08

288,45

300,00

4

Korch Adam

17-204 Dubicze Cerkiewne, Witowo 28 B

Ciągnik URSUS C-360 z pługiem - 101,65 zł/h


300,00

5

Gospodarstwo Role

Jan Kraśko, 17-200 Hajnówka, Pasieczniki Duże 25

Ciągnik ZETOR 115 z pługiem - 117,70 zł/h


259,08


6

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119

Równiarka BOKEMIT SH 4 - 160,50 zł/h

Samochód ciężarowy MERCEDES

6x6 - 171,20 zł/h

300,00

234,39


7

Transportowe – Krajowe

Paweł Danielewski

17-200 Hajnówka

Ul Siewna 24

Równiarka MG 145 - 163,71 zł/h

Ciągnik Zetor -140 - 133,75zł/h

Ładowarka dużej pojemności - 163,71 zł/h

294,12

300,00

254,91

 

Uzasadnienie wyboru:


Ww. oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierały cenę jednostkową nie przekraczającą ceny jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi – przedstawiły najkorzystniejszy bilans cenowy.


 

Wybrani Wykonawcy proszeni są o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 


Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-11-08

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-11-08

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-11-08