Zamówienie Nr 389318 – 2014 z dnia 2014-12-08 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.7.2014 z dnia 27.11.2014 r. pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 roku”

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.7.2014 z dnia 27.11.2014 r. pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 roku”
Numer 389318 – 2014
Data wydania 2014-12-08

 

Hajnówka, dnia 08.12.2014 r.

 DT.3411.7.2014                                                                      

 

 

     INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

         Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.7.2014 z dnia 27.11.2014 r. pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 rokuNr ogłoszenia: 389318 – 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 08.12.2014 r. o godzinie 10:30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr  DT.3411.7.2014

 

         Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

  • netto                                         -  301 282,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  370 576,86 zł.

w tym na:

Część 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

  • netto                                         -  22 218,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  27 328,14 zł.

 

Część 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

  • netto                                         -  228 960,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  281 620,80 zł.

 

Część 3  -  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego:

  • netto                                         -  46 800,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  57 564,00 zł.

 

Część 4  - Sukcesywne dostawy gazu LPG:   

  • netto                                         -  3 304,00 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  4 063,92 zł.

 

        W przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 rokuzłożono oferty jak niżej:

Część 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95.

1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW

I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6H

Cena oferty wynosi: 23 322,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Część 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON.

1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW

I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6H

Cena oferty wynosi: 240 480,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Część 3  -  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego.

1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW

I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6H

Cena oferty wynosi: 48 750,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

2. Oferta Nr 2

P.P.H.U „OPAL” SPÓŁKA JAWNA

Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka

ul. Targowa 84

Cena oferty wynosi: 48 150,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Część 4  - Sukcesywne dostawy gazu LPG.  

1. Oferta Nr 1

„PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW

I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok

ul. Handlowa 6H

Cena oferty wynosi: 3 500,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 

                     Zatwierdzam:

                                                                                                      

                                                                                                            Z up. ZARZĄDU POWIATU

                                                                                                                                  inż. Krystyna Miszczuk

                                                                                                                 KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

              POWIATOWYCH W HAJNÓWCE                                               

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-08