Zamówienie Nr OA.272.4.2016 z dnia 2016-03-09 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”
Numer OA.272.4.2016
Data wydania 2016-03-09

Hajnówka, dnia 2016-03-09

OA.272.4.2016

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania  ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

                                                      

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano ofertę:

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

Cena oferty brutto wynosi 51 660,00 zł

 

                Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wpłynęła tylko jedna oferta. Złożona oferta spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

       

 Punktacja została przyznana wg kryterium „Cena”

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Otrzymana ilość punktów

1

Biuro Projektów i Usług Budowlanych  mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

51 660,00

100

 

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  

 

STAROSTA

 

Mirosław Romaniuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-14