Zamówienie Nr ZDP.DT.272.11.2011 z dnia 2011-11-09 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012. (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012. (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)
Numer ZDP.DT.272.11.2011
Data wydania 2011-11-09

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.11.2011 z dnia 2011-10-20 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012

Numer ogłoszenia: 344392 - 2011; data zamieszczenia: 2011-10-20

 

Hajnówka, dn.2011-11.09

 

ZDP.DT.272.11.2011

UCZĘSTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012”. Wybrano najkorzystniejsze oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa ( firma ) i adres Wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt.

ogółem

 

1

Adam Korch

17-204 Dubicze Cerkiewne

Witowo 28 B

 

Ciągnik Ursus C-360 z pługiem - 118,80 zł/h

 

90,91

2

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi

Transportowe i Koparką

ŻWIR- PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski-

Widowo 119

 

Równiarka BAKEMA SM 4 - 205,20 zł/h

Samochód ciężarowy - 183,60 zł/h

MERCEDES 6x6

 

95,79

100,00

3

STOLARSTWO I

TARTACZNICTWO

Jarosław Simoniuk

17-200 Hajnówka, Orzeszkowo 144

 

Ciągnik Ursus 914 4x4 - 129,60 zł/h

z pługiem , moc 90 KM

 

83,33

4

GOSPODARSTWO ROLNE

Roman Jarosław Leszczyński

Hoźna 17, 17-210 Narew

 

Ciągnik NEW HOLAND - 162,00 zł/h

z pługiem, moc 190 KM

 

86,67

6

Przedsiębiorstwo Drogowe

Kalinowscy Sp. z o.o.

ul. Fabryka Chemiczna 19

17-200 Hajnówka

Koparko-ładowarka o dużej - 150,12 zł/h

pojemności 100 KM JCB

Ciągnik JOHN DEERE - 140,40 zł/h

moc 80 KM

Ciągnik VALMET ,moc 140 KM - 194,40 zł/h

 

100,00

 

76,92

 

72,22

7

Jan Kraśko

17-200 Hajnówka

Pasieczniki Duże 25

Ciągnik Zetor Forterra 115 - 140,40 zł/h

moc 110 KM

Ciągnik Ursus 3512, moc 60 KM - 108,00 zł/h

 

100,00

 

100,00

8

NIWEL Marek Lewczuk

16-060 Zabłudów

ul. Szkolna 1a

 

Równiarka D-557 - 196,56 zł/h

 

100,00

9

USŁUGI TRANSPORTOWE-

KRAJOWE

Paweł Danielewski

17-200 Hajnówka

ul. Siewna 24

 

Ciągnik ZETOR 140 - 159,84 zł/h

moc 160 KM

Równiarka MG 145 - 211,68 zł/h

 

87,84

 

92,86

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Ww. oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium cena ofert określonych w SIWZ, tj. zawierały cenę jednostkową nie przekraczającą ceny jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi - przedstawiły najkorzystniejszy bilans cenowy.

 

Wybrani Wykonawcy proszeni są o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-09