Zamówienie Nr DT.5443-7-53/10 z dnia 2010-12-09 - sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Hajnówka i Dubicze Cerkiewne.

Tytuł sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Hajnówka i Dubicze Cerkiewne.
Numer DT.5443-7-53/10
Data wydania 2010-12-09

Hajnówka, dnia 09.12.2010 r.

 

 

 

DT.5443-7-53/10

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin:

Hajnówka i Dubicze Cerkiewne.

 

 

Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na dwa zadania, każde zadanie dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

  1. Zadanie1- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Hajnówka w ilości 254 sztuki o łącznej masie 848,24m3 za cenę 59353,70 zł netto.

  2. Zadanie2- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Dubicze Cerkiewne w ilości 110 sztuk o łącznej masie 304,06m3 za cenę 21284,20 zł netto.

Wszystkie drzewa zostały wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz w wykazach szczegółowych stanowiących załącznik Nr 4 dla gminy Hajnówka i załącznik Nr 5 dla gminy Dubicze Cerkiewne.

Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

 

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w

Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 2.

Termin przeprowadzenia aukcji: 23.12.2010 r. od godziny 10 00

 

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej www.powiat.hajnowka.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Tomasz Stepaniuk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00.


Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki: Nr 1 – Wykaz drzew, Nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wyrąb drzew, Nr 3 – Regulamin aukcji na sprzedaż drzew, Nr 4 – szczegółowy wykaz drzew gmina Hajnówka, Nr 5 – szczegółowy wykaz drzew gmina Dubicze Cerkiewne, Nr 6 – Wzór umowy.

 

 

Sporządził:

 

SPECJALISTA d/s budowy i utrzymania dróg

Tomasz Stepaniuk

 

Zatwierdził:

 

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-09

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-09

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-09