Zamówienie Nr z dnia 2012-01-10 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Hajnówka.

Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Hajnówka.
Data wydania 2012-01-10

 

 

Starosta Hajnowski

z siedzibą w Hajnówce

 

Starosta Hajnowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  na terenie miasta Hajnówka.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej Hajnówka  obręb 1 Hajnówka, oznaczonej niżej wymienionym numerem:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  j . w. w terminie do dnia 14 lutego 2012 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto 42124052111111000049275838.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które  nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 w pokoju  nr 12. Bliższe informacje pod numerem telefonu 856826266, pok nr 29 w godz. 800  do 1500.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-01-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-01-10