Zamówienie Nr KD.342/1/10 z dnia 2010-02-10 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty
Numer KD.342/1/10
Data wydania 2010-02-10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę tablic rejestracyjnych w okresie do 28 lutego 2011r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wybrano ofertę Zakładu Produkcyjno-Handlowego „AUTOZNAK” 17-200 Hajnówka ul. Batorego 26 za cenę 113.625 PLN netto (138.622,50 PLN brutto)

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%.

 

 Starosta Hajnowski

Włodzimierz Pietroczuk

 

 

 

 

Hajnówka, dnia 2010-02-10

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Hjanwoski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-02-10