Zamówienie Nr z dnia 2011-05-10 - Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

Tytuł Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.
Data wydania 2011-05-10Wydzierżawiający:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190
NIP: 543-17-71-354
Tel. 85 682 92 02
Hajnówka,10.05.2011r.

 

Ogłoszenie o przetargu
na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ogłasza pisemny przetarg i zaprasza do składania ofert .


Warunki przetargowe dostępne są w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych SPZOZ oraz na stronie internetowej Szpitala: www.spzoz@onet.eu
Przedmiotem przetargu jest:

1.Wydzierżawienie pomieszczeń wraz z wyposażeniem obecnie działającej Stacji Dializ wraz z pomieszczeniami powiązanymi z działalnością Stacji o łącznej powierzchni ok. 483,25 m2 na okres nie dłużej niż 12 miesięcy ( do czasu wybudowania nowego budynku Stacji Dializ).

2.Wydzierżawienie na okres 12 lat gruntów o pow. ok. 1 500 m2 z przeznaczeniem pod budowę Stacji Dializ minimum 10 stanowiskowej wraz z drogami dojazdowymi, parkingami (budowa powinna być oddana do użytku przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy). Dokładną ilość dzierżawionego gruntu określi projekt zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala przy ul. Lipowej 190 w Hajnówce. Grunt można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z osoba upoważnioną:mgr inż. Grzegorz Kondratiuk, tel. 685/682- 92- 00, kom. 660- 692- 321.

3.Zbycie lub przejęcie za odpłatnością po wybudowaniu nowej Stacji urządzeń, sprzętu medycznego i wyposażenia związanego z obecnym funkcjonowaniem Stacji Dializ i przekazanie pozyskanych środków dla SPZOZ Hajnówka.

4.Kontynuacja działalności z zakresu dializoterapii przez okres minimum 12 lat.

Oferty należy składać w Sekretariacie SPZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190  do dnia 30.06.2011r. o godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte przez Komisję Przetargową w dniu 30.06.2011r. o godz. 10.10  Oferenci winni wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.)
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na rachunek bankowy SPZOZ w Hajnówce :
PKO BP S.A. 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 w terminie
do dnia 30.06.2011r. godz. 9.00 z adnotacją „Wadium -Stacja Dializ”


Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Grzegorz Kondratiuk, tel. 85 682- 92- 00, kom. 660- 692- 321;
- w sprawach leczniczych i związanych z działalnością Stacji:
Niegierewicz Eugenia, tel. 85 682- 91- 95 lub 85 682- 91- 98;
Fax do Zakładu: 85 684 2679 w godzinach 8.00-15.00

Termin związania ofertą wynosi 60 /sześćdziesiąt / dni od dnia upływu terminu składania ofert
Ogłaszający przetarg jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Dyrektor Grzegorz Tomaszuk

Załączniki do treści

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 156,74 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 53,73 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 110,25 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 48,42 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 88,4 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 8,1 MB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 72,97 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 60,03 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 64,35 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 51,51 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 45,82 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 750,52 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 48,19 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

 • zal_dzier_st_dializ (PDF, 54,04 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy istniejącej Stacji Dializ, dzierżawę gruntu pod budowę budynku nowej Stacji Dializ wraz z kontynuacją świadczenia usług medycznych z zakresu dializ o wysokim standardzie na okres 12 lat.

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Tomaszuk- Dyrektor SP ZOZ Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-05-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-13

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-13