Zamówienie Nr GK.272.6.2014 z dnia 2014-10-10 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego GK.272.6.2014

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego GK.272.6.2014
Numer GK.272.6.2014
Data wydania 2014-10-10

Hajnówka, dn.10.10.2014r.

GK.272.6.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego

Starosta Hajnowski informuje, że w dniu 10.10.2014r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi gminnej we wsi Olchówka, gmina Narewka na obiekcie poscaleniowym „Olchówka” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Sp. H.L.

 

Włodzimierz Pietroczuk

Starosta Hajnowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leszczyńska Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-10-10

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-10-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-10-10