Zamówienie Nr geod. 1000/6 o pow. 1690 m2 z dnia 2009-12-11 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej

Tytuł PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej
Numer geod. 1000/6 o pow. 1690 m2
Data wydania 2009-12-11

 


Zarząd Powiatu Hajnowskiego

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 1000/6 o pow. 1690 m2 położonej w woj. podlaskim, powiat hajnowski, gm. Białowieża we wsi Białowieża przy ul. Tropinka. Brak KW.


Opis nieruchomości


Działka zabudowana:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z lokalami mieszkalnymi.

 

Budynek 2-piętrowy, częściowo podpiwniczony, murowany, z płaskim stropodachem wentylowanym. Budynek został wybudowany ok. 1925 roku, w latach siedemdziesiątych wybudowano nadbudówkę II piętra i dobudowano skład opału. Stolarka okienna drewniana częściowo wymieniona na okna plastikowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowa z wodociągu wiejskiego, kanalizacyjna, grzewcza – C.O. z kotłowni olejowej w piwnicy budynku.

Pow. całkowita - 611,60 m2, pow. użytkowa – 556 m2, kubatura brutto – 3100 m3.

2. Budynek mieszkalny.

Budynek parterowy podpiwniczony. Instalacja elektryczna. Piwnice murowane z cegły, konstrukcja parteru drewniana. Budynek kryty blachą.

Pow. zabudowy - 52,4 m2, pow. użytkowa - 51,1 m2, kubatura brutto – 312 m3.

3. Trafostacja – stanowiącą własność zakładu energetycznego.


Nieruchomość jest ogrodzona, ma kształt prostokąta i jest położona obok nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ulica Tropinka jest drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – usługi i zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość ostatecznie zostanie opuszczona do 15 grudnia 2009r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.Warunki przetarguCena wywoławcza brutto – 509 000,00 zł


Wadium ustala się na kwotę 30 000 zł.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 30 000 zł. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub osobom nie ustalonym na nabywcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez sprzedającego, Zarząd Powiatu Hajnowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 5090 zł.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 22 luty 2010 R. O GODZ. 10
00


W lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1

17-200 HajnówkaWadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 lutego 2010 r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 66 1060 0076 0000 3310 0004 3860, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 30 tel. 085 682 60 89 oraz na stronie www.powiat.hajnowka.pl

 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST:

http://mapy.google.pl/maps?q=52.703117,+23.857669&num=1&t=h&vps=2&jsv=194b&sll=52.700667,23.86653&sspn=0.013524,0.032015&ie=UTF8&hl=pl&geocode=FY0vJAMdBQpsAQ&split=0

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-12-11

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-12-11