Zamówienie Nr z dnia 2012-01-12 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha.

Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha.
Data wydania 2012-01-12
S T A R O S T A    H A J N O W S K I

z  siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1


 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha , znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 513/2 o pow. 0,2205 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00021913/5.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1-go Maja 78. Zgodnie z ewidencją gruntów , teren na którym usytuowany jest budynek oznaczony jest symbolem Bi, stanowi  własność Skarbu Państwa – Starosty Hajnowskiego.

Dane o lokalu nr 1:

- powierzchnia użytkowa lokalu 50,91 m 2 ( parter budynku), w tym:

- pokój o pow. 19,52 m 2

- pokój o pow. 11,07 m2

- kuchnia o pow. 8,74 m2 

- przedpokoju o pow. 6,69 m2

- łazienki + wc o pow. 2,50 m2

- spiżarni o pow. 2,39 m2

Cena wywoławcza  lokalu wraz z udziałem 5997/34778 w częściach wspólnych budynku i w gruncie - 20.980,00 zł  , wadium wynosi 10 % wartości, tj. 2.098,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do dnia 14 lutego 2012 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca  zrezygnuje z nabycia nieruchomości  lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 lutego 2012 o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-01-12