Zamówienie Nr z dnia 2012-03-12 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy sprawy DT.3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 r.. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych”.

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy sprawy DT.3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 r.. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych”.
Data wydania 2012-03-12

 

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

tel. 085 683 20 01, fax. 683 27 51Nr DT.3410.1.2012 Hajnówka, dnia 09.03.2012 r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy DT.3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 r.. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych”.Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w składzie:


  1. Grażyna Leończuk – Przewodniczący Komisji

  2. Helena Dzikiewicz – Sekretarz Komisji

  3. Adam Nazaruk – Członek Komisji


przed otwarciem ofert podała kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia jak niżej:


1. Zadanie nr 1 –Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652B Wólka Terechowska – Opaka Duża - cena brutto: 141 400,00 zł.


2. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej

Nr 1654B, Nr 1675B ul. Głównej, ul. Parkowej, ul. Leśnej w Dubiczach Cerkiewnych - cena brutto: 110 000,00 zł.


3. Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowskiej w Kleszczelach – cena brutto: 50 000,00 zł.


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.03.2012 r. o godzinie 10.30. W przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych” złożono oferty jak niżej :Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena zadania

Nr 1

(brutto PLN)

Cena zadania

Nr 2

(brutto PLN)

Cena zadania

Nr 2

(brutto PLN)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1.

Konsorcjum Clothos Sp. z o.o i Clothos S.L,

al. Jana Pawła II 34/1,

00-141 Warszawa; ul. Avenida Fuente de la Mora 2,

28050 Madryt, Hiszpania

 

254 493,48

 

168 661,02

 

143 749,34

 

 

30.11.2012 r.

 

36 miesięcy

2.

KOMI

Z. Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 15,

15-274 Białystok

 

199 260,00

 

99 630,00

 

29 520,00

 

30.11.2012 r.

 

36 miesięcy

 

 

 

 

3.

Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. 40-045 Katowice,

ul. Astrów 10

 

87 576,00

 

53 997,00

 

32 964,00

 

30.11.2012 r.

 

36 miesięcy

4.

Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne Radosław Bójko

22-200 Włodawa,

ul. Słowackiego 14

 

121 770,00

 

87 330,00

 

43 050,00

 

30.11.2012 r.

 

36 miesięcy

5.

PE-POLSKA

sp. z o.o.

al. Grunwaldzka 19/23,

80-236 Gdańsk

 

87 330,00

 

61 500,00

 

34 440,00

 

28.11.2012

 

36 miesięcy

6.

Rawy

Inż. Rafał Piotrowski

97-565 kol. Logota 28

 

-

 

92 250,00

 

33 210,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

7.

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

Paszczyna 165

39-207 Brzeźnica

 

152 520,00

 

55 350,00

 

36 900,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

8.

ARKAS- PROJEKT Sp. z o.o sp.k.

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 75a, budynek B

10-460 Olsztyn

 

118 941,00

 

-

 

-

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

9.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA

Ul. Uphagena 27

80-237 Gdańsk

 

230 748,00

 

87 940,00

 

-

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

10.

Drogowskaz

M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M.Grzybowska

Ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

 

79 950,00

 

52 890,00

 

27 060,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

11.

P.H.U.B ,,TRASA” Sp. z o.o

21-500 Biała Podlaska

Ul. Żeromskiego 7

 

83 640,00

 

77 797,50

 

21 525,00

 

28.11.2012

 

36 miesięcy

12.

Strada

Tomasz Borowik

15-667 Białystok

Ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12

 

58 425,00

 

71 340,00

 

36 900,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

13.

PROLUS

Piotr Łuszyński

Krupniki 2 M

16-070 Choroszcz

 

-

 

108 732,00

 

36 531,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

14.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

17-200 Hajnówka

Ul. Skarpowa 3

 

90 230,96

 

76 469,10

 

23 677,50

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

15.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o

17-200 Hajnówka

Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 lok.A

 

79 212,00

 

25 522,50

 

10 332,00

 

28.11.2012

 

36 miesięcy

16.

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa

Dariusz Zbieć

08-110 Siedlce

Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55

 

120 540,00

 

63 960,00

 

17 835,00

 

30.11.2012

 

36 miesięcy

Podpisy komisji przetargowej:


  1. Przewodniczący Komisji – Grażyna Leończuk

  2. Sekretarz Komisji – Helena Dzikiewicz

  3. Członek Komisji – Adam Nazaruk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-12