Tytuł Zarząd Powiatu Hajnowskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego Projektu "Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko - białoruskiej i turystyki transgranicznej".
Data wydania 2013-02-13

 

 

Informacja

 

W związku z trwającymi wyjaśnieniami z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego odnośnie kwalifikowalności oferentów wstrzymujemy się z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego do chwili otrzymania odpowiedzi ze Wspólnej Instytucji Zarządzającej.

 

 

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert w Zapytaniu ofertowym z dnia 13.02.2013 r. na realizację usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko – białoruskiej i turystyki transgranicznej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007– 2013 do dnia 15 marca 2013 r.

 

Uzasadnienie:

W/w decyzja związana jest z koniecznością doprecyzowania złożonych dokumentów potwierdzających uprawnienia audytora lub firmy (oferentów) co do zgodności z Załącznikiem nr VII „Zakresu wymagań i obowiązków w odniesieniu do kontroli wydatków w ramach umowy o dofinansowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013”.

 


Ważna informacja!


Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że firma lub audytor (osoba fizyczna) składający ofertę na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko – białoruskiej i turystyki transgranicznej” musi spełniać warunek z Załącznika nr VII, czyli być członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub Stowarzyszenia Księgowych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-02-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-21

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-02-15