Zamówienie Nr RŚ.6162.1.2011.MS z dnia 2011-04-13 - • wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu hajnowskiego o łącznej powierzchni 1464,8210 ha.

Tytuł • wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu hajnowskiego o łącznej powierzchni 1464,8210 ha.
Numer RŚ.6162.1.2011.MS
Data wydania 2011-04-13

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Starosta hajnowski, działając zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

  • wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących  do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu hajnowskiego o łącznej powierzchni 1464,8210 ha.

W załącznikach znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Sakowska - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-04-13