Zamówienie Nr GK.6845.2.27.2011 z dnia 2011-05-13 - Sprzedaż lokali w Narwi

Tytuł Sprzedaż lokali w Narwi
Numer GK.6845.2.27.2011
Data wydania 2011-05-13

S T A R O S T A    H A J N O W S K I

z  siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 4 sztuk usytuowanych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Narew przy ulicy Żeromskiego 4, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1719 o pow. 0,2048 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 15417.

I. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:

1. Lokale mieszkalne znajdują się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Narew przy ulicy Żeromskiego 4. Zgodnie z ewidencją gruntów, teren na którym usytuowany jest budynek oznaczony jest symbolem Bi, stanowi on własność Skarbu Państwa – Starosty Hajnowskiego. Poniżej lokale przeznaczone do sprzedaży:

Lokal Nr 1 o pow. użytkowej 73,73 m2 (parter budynku), który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow.9,90 m2
 • Pokoju o pow. 14,57 m2
 • Pokoju o pow. 7,93 m2
 • Pokoju o pow. 7,37 m2
 • Kuchni o pow. 11,96 m2
 • Przedpokoju o pow. 10,89 m2
 • Łazienki o pow. 3,20 m2
 • c. o pow. 0,96 m2
 • korytarza o pow. 6,95 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz   z udziałem 8161/49364 w częściach wspólnych budynku i w gruncie - 57.550,00 zł.

Wadium wynosi 10% wartości, tj. 5755,00 zł.

Lokal nr 3 o pow. użytkowej 74,69 m2 (I piętro), który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 17,36 m2
 • Pokoju o pow. 14,81 m2
 • Pokoju o pow. 8,19 m2
 • Pokoju o pow. 6,91 m2
 • Kuchni o pow. 12,32 m2
 • Przedpokoju o pow. 11,06 m2
 • Łazienki o pow. 3,15 m2
 • c. o pow. 0,89 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem 8287/49364 w częściach wspólnych budynku i w gruncie - 61.020,00 zł

Wadium wynosi 10% wartości, tj. 6.102,00 zł.

Lokal nr 5 o pow. użytkowej 74,95 m2 (II piętro) , który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 17,52 m2
 • Pokoju o pow. 14,81 m2
 • Pokoju o pow. 8,12 m2
 • Pokoju o pow. 7,34 m2
 • Kuchni o pow. 12,25 m2
 • Przedpokoju o pow. 10,82 m2
 • Łazienki o pow. 3,18 m2
 • c. o pow. 0,91 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem 8751/49364  w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 61.240,00 zł.

Wadium wynosi 10 % wartości, tj. 6.124,00 zł.

Lokal nr 6 o pow. użytkowej 63,30 m2 (II piętro) , który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 17,46 m2
 • Pokoju o pow. 14,81 m2
 • Pokoju o pow. 7,65 m2
 • Kuchni o pow. 12,18 m2
 • Przedpokoju o pow. 7,07 m2
 • Łazienki o pow. 3,16 m2
 • c. o pow. 0,97 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem 7465/49364 w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 51.720,00 zł.

Wadium wynosi 10% wartości, tj. 5.172,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium j.w. w terminie do dnia 14 czerwca 2011 w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838.  Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy lokal w przypadku brania udziału w przetargu na kilka lokali.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca  zrezygnuje z nabycia nieruchomości  lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 czerwca o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leszczyńska - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-05-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-13

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-13